AKTIVITY NADÁCIE

Aktivity a podujatia Nadácie Výskum rakoviny

PORADŇA

Na Vaše otázky odpovedá MUDr. Pavol Lukačko

2%

Môžete nás podporiť poukázaním 2% Vašich daní.

Oznamy
Milí priatelia, ...

Milí priatelia, ...

22.12.2014 | Oznamy

... Nadácia Výskum rakoviny ďakuje všetkým priaznivccm za finančnú a morálnu podporu v uplynulom roku a praje radostné, pokojné prežitie vianočných sviatkov a zdravý nový rok 2015!

» Viac

Bratislavské onkologické dni

15.10.2014 | Oznamy

V dňoch 9. – 10. októbra 2014 sa uskutočnil už LI. ročník Bratislavských onkologických dní na tému „Kontroverzie v onkológii“. Zúčastnilo sa ho viac ako 400 slovenských a českých onkológov. Hlavnými organizátormi boli Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská chemoterapeutická spoločnosť, SOLEN a časopis Onkológia. Odborný program podporilo aj viac ako 30 renomovaných farmaceutických firiem.
Nadácia Výskum rakoviny využila ponuku zaradiť sa medzi partnerov tohto vysoko odborného podujatia a prezentovala svoje bohaté aktivity formou výstavného stánku. Priamu komunikáciu s účastníkmi kongresu považujeme za významnú príležitosť na nadviazanie bližšej spolupráce medzi lekármi-klinikmi a vedcami-výskumnými pracovníkmi.

 

 

» Viac

Traja víťazi súťaže na financovanie projektu

18.07.2014 | Oznamy

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2014 vypísala Nadácia Výskum rakoviny súťaž na projekt financovania výskumnej úlohy s dobou trvania 1 rok a s finančným limitom 5000€. 

» Viac
Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov 2014

Zborník prednášok zo Súťaže mladých onkológov 2014

13.06.2014 | Oznamy

V dňoch 6. a 7. marca sa v Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave uskutočnil ďalší ročník Súťaže mladých onkológov. Všetky hodnotné prednášky sme uverejenili v zborníku a teraz ich dávame k dispozícii aj širokej odbornej aj laickej verejnosti. Súťaž organizovala Nadácia Výskum rakoviny a ÚEO SAV pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny (7. marec). 

» Viac

Partneri & Darcovia