VAŠE 2% Z DANE POMÔŽU!

2024 – World cancer day

Súkromné: 2024 – Súťaž mladých onkológov

30 rokov Nadácie Výskum Rakoviny

Národný uzol pre Misiu Rakovina

2023 – Deň výskumu rakoviny

Prestížne vyznamenanie Prof. R. D. Enrightovi

Ovplyvniteľné riziká rakoviny

2022 – Na kolesách proti rakovine

MISIA RAKOVINA HORIZONT EURÓPA ODPORÚČANIA NA CESTU DO 2030

Ciele Nadácie

Hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny je podporovať a propagovať  a realizovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Aktivity nadácie prispievajú k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

čítať viac

Ako pomôcť

JEDNORAZOVÝ ALEBO PRAVIDELNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA ÚČET NADÁCIE

Napĺňanie cieľov  Nadácie Výskum rakoviny môžete podporiť aj priamym príspevkom na účet NVR.

Bankové spojenie:
 • Číslo účtu: 167534012/0200
 • IBAN: SK63 0200 0000 0001 6753 4012
 • Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
 • Názov účtu: Nadácia Výskum rakoviny

Ak súhlasíte s identifikáciou Vášho finančného daru, vyplňte, prosím, pri zadávaní platby svoje meno a priezvisko do  poznámky pre príjemcu.

Kam idú vaše peniaze

Nadácia Výskum Rakoviny sa snaží každou svojou činnosťou podporovať, propagovať a realizovať výskum nádorových ochorení prostredníctvom kúpy nevyhnutných a finnančne náročných prístrojov a finančnou podporou projektov predovšetkým mladých vedcov. Zároveň vynakladá finančné prostriedky na zvyšovanie kvalifikácie vedcov hradením ich nákladov na konferenciách a študijných pobytoch, či zabezpečení študijných materiálov. Pre mladých záujemcov o vedecké bádanie usporadúvame Súťaž mladých onkológov a v spolupráci s vedeckými pracovníkmi aj sériu prednášok pre stredoškolákov. No vzdelávanie podporujeme už od najmenších detí formou bezplatných interaktívnych vzdelávacích akcií priamo v školách, či v našom laboratóriu.

Činnosť nadácie prispieva k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Prístroje zakúpené NVR

HISTÓRIA NADÁCIE VÝSKUM RAKOVINY

1993

 • Založenie a registrácia Nadácie Výskum Rakoviny pod č. 14022/1993
  Zakladajúci členovia: MUDr. Branko Chorváth, CSc., RNDr. Jozef Bizík, DrSc., Ing. Marta Grófová, DrSc. (vedeckí pracovníci ÚEO SAV). Čestný predseda správnej rady: prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., vtedajší riaditeľ ÚEO SAV
 • Pridelenie IČO : 31782582 Štatistickým úradom
  Prvé logo nadácie nakreslil akademický maliar A. Smažil.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI V HISTÓRII NADÁCIE VÝSKUM RAKOVINY

Výročné správy

Výročné správy

Média o nás

Teší nás, že činnosť našej nadácie si neraz všimli aj médiá.

3. februára 2020

 

https://videoportal.joj.sk/ran…/epizoda/76980-ranne-noviny

 

 

 1. apríla 2019

KAMPAŇ, KTORÁ SI ZASLÚŽI PODPORU – NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE

in.ba Bratislava

 

http://www.inba.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600185&id=4204

 

 

 1. marca 2015

Mottom tohtoročného Dňa výskumu rakoviny bude heslo Svetového dňa boja proti rakovine (4. február) „Rakovina – Nie je to mimo nás”.

TASR

 

https://www.teraz.sk/import/nadacia-vyskum-rakoviny-sav-koferencia/123131-clanok.html

Kruh priateľov nadácie

V apríli 1999 vznikol Kruh priateľov Nadácie Výskum rakoviny ako voľné, neregistrované združenie fyzických a právnických osôb, ktoré podporujú prácu Nadácie najmä pri získavaní finančných prostriedkov na riešenie náročných vedeckých úloh modernej onkológie im dostupnými spôsobmi – propagáciou Nadácie pred verejnosťou a potenciálnymi sponzormi, účasťou na prezentáciách Nadácie pred verejnosťou, vecnou pomocou, priamou finančnou pomocou… Veľmi si ich pomoc vážime a ďakujeme za všetky prejavy solidarity.

Kruh priateľov nadácie

Partneri

Prof. Mgr.art. Božidara Turzonovová, PhD – posol Nadácie Výskum Rakoviny

Orgány nadácie

 • Správna rada Nadácie Výskum Rakoviny
 • Dozorná rada Nadácie Výskum
 • Správkyňa nadácie

čítať viac

Hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny je podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach.
Existuje viac spôsobov ako pomôcť..
Vaše peniaze putujú na.
Nadáciu na výskum rakoviny sme založili už v roku 1993.
Správy po rokoch si môžete stihanuť tu..
Píšu o nás.
V apríli 1999 vznikol Kruh priateľov Nadácie Výskum rakoviny ako voľné, neregistrované združenie fyzických a právnických osôb..
Základná štruktúra orgánov nadácie.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR