Vedecké dielničky

2023 2019 2018 2017

Deti v prvých rokoch školského života sú nadšení bádatelia s otvorenou a nezaťaženou mysľou. Práve tento vek je najvhodnejší pre otvorenie ich cesty k vede a formovanie ich budúceho povolania. Majú už základné vedomosti a stále prirodzené sklony pozorovať, skúmať a preverovať. Ak sú vedené či sprevádzané  správnou formou, dokážu sa správať ako plnohodnotní vedci, dokážu vytvárať hypotézy, analyticky a kriticky myslieť.

Projekt Vedecké dielničky je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Cieľom je priblížiť deťom vedu a vedecké bádanie, hravou a  pre ne pútavou formou  odkrývať tajomstvá prírody, života, ľudského tela.

Vedecké dielničky, s ohľadom na vek detí, nie sú zamerané na onkologické vzdelávane. Pozornosť sústreďujú predovšetkým na odbory prírodných vied ako biológia, fyzika, chémia ale aj psychoógia a technických odborov informatika a robotika, ktoré sa neodmysliteľne podieľajú na onkologickom výskume a liečbe. Zároveň jednotlivé vedné odbory v rámci experimentov  navzájom prepájajú  tak, ako je to trendom  a nevyhnutnosťou aj v reálnom živote.

Je zaujímavé pozorovať deti pri takýchto aktitách, počúvať ich hypotézy a neraz aj náročné otázky s hlbokým zmyslom. Vždy nás prekvapí, koľko rozdielnych prístupov je k jednému experimentu. Niektoré deti fascinuje pozorovanie v mikroskope, niektoré nezaujíma, čo vidia cez okulár ale sú unesené mechanikou mikroskopu. Mnohí pracujú intuitívne, no už v tomto veku sa dajú nájsť aj exaktní vedci, vyžadujúci presné vysvetlenie a dôkazy.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR