Deň výskumu rakoviny

2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014

S cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu vyhlásila v roku 2007 Nadácia Výskum rakoviny 7. marec za Deň výskumu rakoviny.

Jeho symbolom je snežienka. Krehký kvietok, ktorý sa aj napriek nepriazni zimného počasia prediera na svet, len aby ako prvý privítal jar. Svojim úsilím pripomína slovenský onkologický výskum, ktorý napriek ťažkostiam, problémom a stálemu nedostatku financií, krok za krokom prináša nové poznatky, ktoré pomáhajú víťaziť nad rakovinou.

Každá snežienka nesie v sebe posolstvo – malé zelené srdiečko, ktoré symbolizuje nádej a dobro. Takéto srdce hľadáme v každom z Vás, aby sme sa mohli spojiť pre jeden spoločný cieľ – poraziť rakovinu čo najskôr. Pretože problém rakoviny sa týka nás všetkých…

Priatelia, vaša pomoc znamená nádej! 

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR