Na kolesách proti rakovine

2022 2023 2021 2020 2019 2018 2017

Pomôžte nám upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických pacientov. Zapojme čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít. Pomôžme zbierať finančné prostriedky na zakúpenie laboratórnych prístrojov.
Kolesá proti rakovine sa rozkrútili v roku 2003 pod záštitou paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte, onkologického pacienta Radovana Kaufmana (Sydney 2000). Ten počas prvého ročníka podľahol rakovine, ale jeho meno sa stalo symbolom kampane Na kolesách proti rakovine. Kvalitatívne výsledky projektu sú priamo spojené s kvantitatívnymi: Čím väčšia účasť na podujatiach kampane Na kolesách proti rakovine – tým širší záber jej osvetových a vzdelávacích aktivít s pozitívnym vývojom názorov na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických pacientov – tým pozitívnejší účinok na zdravý životný štýl – tým väčší finančný príspevok do verejnej zbierky.

Podstatu a logiku projektu najlepšie vysvetľuje príhovor Radovana Kaufmana z novembra 2002, 8 mesiacov pred jeho smrťou: „Boj s rakovinou, týmto zákerným ochorením, si vyžaduje veľa síl nielen pacientov, ale aj ich rodín, blízkych a priateľov. Práve pomoc zo strany vedcov je v tomto boji veľmi dôležitá. A v tom vidím najväčší zmysel práce Nadácie Výskum rakoviny. A ako to súvisí s kolesami? Kolesá predstavujú niečo, čo sa neustále pohybuje. Napríklad taký bicykel. Aby nespadol, musí sa stále pohybovať. A v tom vidím obrovskú symboliku! Aby sa uľahčil život ľuďom trpiacim na rakovinu, musí sa niečo pohnúť, je tam potrebná tá dynamika, ktorú práve kolesá vedia zabezpečiť. Vyzývam všetkých vás, vašich priateľov, kamarátov a známych, aby ste sa pripojili k akcii Na kolesách proti rakovine a nasadli na svoje bicykle, kolobežky, skateboardy, či si obuli kolieskové korčule a pripojili sa k širokej rodine bojovníkov proti rakovine. Som presvedčený, že keď Vás bude veľa, pocítia to aj onkologickí pacienti.“

Ciele projektu:

  1. OSVETA – Upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických pacientov
  2. ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – Zapojiť čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít, propagovať zdravý životný štýl
  3. DOBROČINNOSŤ – Zbierať finančné prostriedky na zakúpenie laboratórnych prístrojov (verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR).

Každé podujatie v rôznych obciach Slovenska bude mať niekoľko spoločných bodov:

  1. Symbolická jazda na najrôznejších kolieskových „približovadlách“, nevylučujúc napríklad ani detské kočíky, kancelárske kreslá a podobne, v primeranej dĺžke pre rôzne vekové kategórie a typy vozidiel
  2. Osvetové aktivity: príhovory vedcov a lekárov o problematike prevencie pred nádorovými ochoreniami a zdravom životnom štýle; individuálne konzultácie s nimi o osobných problémoch
  3. Kultúrne vystúpenia miestnych umelcov, ale aj známych osobností z oblasti umenia, športu, verejného života
  4. Rôzne súťaže: slalom na kolobežkách či kolieskových korčuliach, najpomalší cyklista bez dotyku zeme, atď. Ďalšie body programu budú podľa možností a nápadov miestnych organizátorov (napríklad preteky bicyklov a iných vozidiel na čas).

Získavanie finančných alebo nefinančných prostriedkov pre náš projekt bude mať dve cesty: 1. zabezpečenie kampane Na kolesách proti rakovine (výroba propagačných materiálov, cestovné a dopravné, organizačno-personálne zabezpečenie, sprievodný program, atď.) – tu sú vítané finančné aj vecné dary alebo iné plnenie (napríklad sponzorské postavenie pódia, zľavy pri výrobe propagačných materiálov, mediálne partnerstvo) 2. zabezpečenie finančných darov do verejnej zbierky (napríklad štartovné od aktívnych účastníkov kampane, zbieranie do pokladničiek, prevod na zbierkový účet, atď.). Stratégia a získavanie darcov pre obidva ciele: benefičné akcie (najmä koncerty), aukcie (obrazy a fotografie našich priaznivcov), písomné a individuálne oslovovanie nadácií, ochodných spoločností a individuálnych darcov, žiadosti o granty a dotácie (štátna správa a miestna samospráva – mestá, obce, samosprávne kraje) atď.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR