World Cancer Day

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC – L’Union Internationale Contre le Cancer) so sídlom v Ženeve každoročne organizuje Svetový deň proti rakovine s cieľom budovania povedomia, že všetci spoločne pracujeme na pretvorení sveta, keď sa zabráni miliónom úmrtí na rakovinu, ktorým sa dá predísť. Dosiahne sa to zlepšovaním vzdelávania, podnecovaním osobných, kolektívnych a vládnych akcií, ktoré zabezpečia dostupnosť život zachraňujúcej liečby rakoviny a spravodlivú starostlivosť pre všetkých – bez ohľadu na to, kto ste alebo kde bývate.

Nadácia Výskum Rakoviny sa od roku 2007 aktívne zapája svojimi aktivitami do tohto celosvetového hnutia. Organizuje popularizačno-edukačný projekt Vedecké dielne Onkológia pre študentov gymnázií na celom Slovensku, organizuje konferencie, workshopy a okrúhle stoly a pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 7. marca v dvojročnom cykle aj Súťaž mladých onkológov.

Všetkým odporúčame navštíviť a prečítať si Európsky kódex proti rakovine, ktorý nám predkladá 12 účinných spôsobov ako znížiť riziko vzniku ochorenia.

Je potrebné znížiť globálne bremeno rakoviny, eliminovať rakovinu ako život ohrozujúcu chorobu, zvýšiť mieru prežívania a najmä zlepšiť kvalitu života pacientov. Svetový deň proti rakovine nám dáva šancu premýšľať o tom, čo môžeme urobiť, stanoviť si záväzok a prijať opatrenia, lebo

NIE JE TO MIMO NÁS.

Nech sa rozhodneme prispieť akokoľvek, bude to zmena v boji proti rakovine.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR