Nadácia Výskum Rakoviny
Karloveská 6C
841 04 Bratislava

Náš team

Nadácia Výskum Rakoviny
Karloveská 6C
841 04 Bratislava

Nadácia má bankové spojenie:

Číslo účtu: 167534012/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0001 6753 4012
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Názov účtu: Nadácia Výskum Rakoviny

V súlade so zákonom vedieme prostredníctvom elektronického bankovníctva ďalšie dočasné samostatné účty pre zbierky povolené zákonom alebo Ministerstvom vnútra SR.

V súčasnosti prebieha zbierka s názvom Podporte výskum rakoviny a podporíte život. Pomôžte nám, prosíme, Vašim „vianočným darom“ získať dostatok financií na ďalšie ťaženie proti rakovine, ktoré sa bez vedeckého výskumu v žiadnom prípade nezaobíde. Svoj príspevok môžete poukázať na samostatný účet

vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., Bratislava
číslo: 2465048054/0200
IBAN: SK75 0200 0000 0024 6504 8054
s názvom účtu: Nadácia Výskum Rakoviny

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR