Charitatívne podujatie

2020 2018 2017 2016 2015

Kultúra a umenie otvárajú srdcia ľudí. Mnohí naši umelci, či iní kultúrni dejatelia poznajú silu umenia a ochotne ju využívajú nie len na povzdvihnutie ducha ich priaznivcov, ale aj otváranie brán do reálneho sveta. Často vďaka ich intervencii oslovujeme ľudí s cieľom získať finančné prostriedky pre vedecké účely.  Táto  naša spolupráca je však symbiotická – len v zdravej a zdravie podporujúcej spoločnosti môže kultúra prekvitať. Preto všetky  umelecké ba i športové aktivity charitatívne podporujúce našu nadáciu, plnia oba ciele: získavanie finančných prostriedkov i duchovný a telesný rozvoj. Teší nás, že do Kruhu priateľov NVR neustále pribúdajú zvučné mená a našim poslom je pani Božidara Turzonovová.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR