Deň otvorených dverí

2015 2013

Jeným z cieľov Nadácie Výskum Rakoviny je prezentovanie našej práce odborenej i laickej verejnosti. Jednou z ciest, ako priblížiť našu prácu predovšetkým mladým záujemcom o vedu,  je otvoriť im dvere k našej práci. Prostredníctvom našej stránky informujeme o možnosti navštíviť rôzne vedecké ištitúcie v čase, keď sú sprístupnené verejnosti. Mladých vedeckých nadšencov necháme nahliadnuť aj do vlastnej laboratórnej kuchyne.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR