2015 2013

Dňa 13.11.2015 sa na Ústave experimentálnej onkológie SAV v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil Deň otvorených dverí. Podujatia sa zúčastnili študenti piatich stredných škôl z Bratislavy a žiaci Základnej školy Ivánka pri Dunaji.

Vďaka nadšeniu vyučujúcich, žiakov aj zamestnancov Ústavu, sa napriek odstrašujúcemu dátumu „piatok trinásteho“, podujatie vydarilo. Nadácia Výskum rakoviny akciu podporila občerstvením a darčekmi pre zúčastnených.
Účastníkov dňa otvorených dverí privítala na pôde ústavu jeho riaditeľka Mgr. Lucia Kučerová, PhD. Na tému DNA – ako a prečo ju treba chrániť prehovorila Mgr. Andrea Bábelová, PhD. Činnosť Nadácie Výskum rakoviny priblížila jej prezidentka RNDr. Margita Klobušická, CSc. a RNDr. Viera Horváthová Kajabová, PhD. svojim vstupom zvolala Tvoja DNA je jedinečná! A v bloku VEDA INTERAKTÍVNE sme vytvorili asi 120 modelov DNA, vyizolovali sme DNA z piatich banánov a našli sme niekoľko nádejných šikovných laborantov. O to viac veríme, že sme študentov nadchli a umožnili im pochopiť, že boja proti rakovine sa môžu zúčastniť. Či už svojím životným štýlom, alebo tým, že sa raz pridajú k nám…

Text: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Foto: Mgr. Veronika Zahradníková

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR