2015 2013

V stredu 13. novembra 2013 sa uskutočnil ďalší Deň otvorených dverí Ústavu experimentálnej onkológie SAV (ÚEO SAV).

Dopoludnia sa na podujatí zúčastnili študenti a ich učitelia zo štyroch bratislavských gymnázií – Ladislava Novomeského, Jána Papánka, Metodova, Evanjelického lýcea v Bratislave a Súkromného gymnázia Žilina. S týmito, a ďalšími strednými školami, spolupracuje ÚEO SAV a Nadácia Výskum rakoviny (NVR) už viac rokov formou Vedeckých dielní onkológia a Súťaže mladých onkológov. Žiaci na revanš aktívne pomáhajú pri verejných zbierkach NVR v uliciach miest.

V prvom bloku si študenti vypočuli informácie o zaujímavých prístrojoch, ktoré sa používajú na ÚEO SAV vo výskume – Incucyte (Essen Bioscience, projekt Nadácie Výskum rakoviny), ImageStream (Amnis, projekt Transmed 2) a PyroMark sekvenátor (Qiagen, projekt Nadácie Výskum rakoviny).

V druhej časti si študenti vyskúšali zručnosť pri experimentálnej práci – súťažili v presnosti pipetovania.
Potom mohli vidieť zariadenia v činnosti v laboratóriách a klásť zvedavé otázky zamestnancom a doktorandom ústavu.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR