Nadácia Výskum Rakoviny
Karloveská 6C
841 04 Bratislava

Náš team

Nadácia Výskum Rakoviny
Karloveská 6C
841 04 Bratislava

Nadácia má bankové spojenie:

Číslo účtu: 167534012/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0001 6753 4012
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Názov účtu: Nadácia Výskum Rakoviny

V súlade so zákonom vedieme prostredníctvom elektronického bankovníctva ďalšie dočasné samostatné účty pre zbierky povolené zákonom alebo Ministerstvom vnútra SR.

V súčasnosti neprebieha žiadna takáto zbierka.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR