Nadácia Výskum Rakoviny
Karloveská 6C
841 04 Bratislava

Náš team

Nadácia Výskum Rakoviny
Karloveská 6C
841 04 Bratislava

Tento účet je zriadený pre pomoc, prostredníctvom elektronického bankovníctva vedieme ďalšie samostatné účty pre zbierky v súlade so zákonom má Nadácia bankové spojenie:

Číslo účtu: 167534012/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0001 6753 4012
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Názov účtu: Nadácia Výskum Rakoviny

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR