Vedecké dielne

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny).

Globálna aktivita Svetový deň proti rakovine sa každoročne usiluje o záchranu miliónov úmrtí, ktorým sa dá zabrániť – zvyšovaním povedomia a vzdelávaním o rakovine, pripomínaním vládam a povzbudzovaním jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia proti tejto chorobe.

V roku 2018 sme zavŕšili trojročný cyklus aktivít, ktoré sú zastrešené heslom „Dokážeme. Dokážem.“ Pretože heslo má osloviť ľudí na rôznych pracovných pozíciach a v celom spektre spoločenského diania, člení sa ďalej na 19 podskupín aktivít, aby si každý mohol vybrať oblasť podpory podľa svojho zamerania, schopností a možností. A tak si možeme vybrať aktivitu, ktorú vystihuje napríklad heslo „Dokážeme nadchnúť k činom a vykonať ich“, alebo „Dokážeme vytvoriť zdravé mestá“ – pracoviská a školy nevynímajúc, „Dokážeme predchádzať rakovine“, ale aj „Dokážem, aby bol počuť môj hlas“, alebo „Dokážem zvoliť si zdravý životný štýl“ atď.

V súlade s ideou Svetového dňa proti rakovine organizuje už po deviatykrát Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV edukačno-popularizačný projekt Vedecké dielne onkológia (VDO). V rámci projektu chceme upriamiť pozornosť na potrebu onkologickej prevencie na všetkých jej stupňoch – od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti, nezdravému jedlu cez preventívne prehliadky až po zvládanie stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu. Mnohé tieto súvislosti sú podložené vedeckými výsledkami, ale v onkológii je stále veľa neznámeho, ktoré čaká na objasnenie, prípadne na prevratný objav. Práve výskum považuje nadácia za rozhodujúci faktor, či sa naplnia nepriaznivé predpovede vývoja chorobnosti, alebo tento nárast zastavíme. Veríme, že aj medzi dnešnými gymnazistami na Slovensku sú budúci vedci a lekári, ktorí majú potenciál osobne prispieť k naplneniu vízie kontroly onkologického ochorenia. Tí, ktorí majú iné predstavy o vlastných profesných preferenciách, majú rovnako dôležité miesto na ceste k tejto vízii – starať sa o svoje zdravie, lebo NIE JE TO MIMO NÁS.

Viac o aktuálnom ročníku nájdete na stránke www.sss421.sk

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR