Vedecké dielne

2022 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Globálna aktivita World Cancer Day – Svetový deň proti rakovine  sa každoročne usiluje o záchranu miliónov úmrtí, ktorým sa dá zabrániť – zvyšovaním povedomia a vzdelávaním o rakovine, pripomínaním vládam a povzbudzovaním jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia proti tejto chorobe.

Nadácia Výskum Rakoviny sa pravidelne zapája do tejto celosvetovej aktivity formou popularizačno-edukačného projektu v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV. Doktorandi a vedeckí pracovníci v priebehu jedného mesiaca navštevujú stredné školy po celom Slovensku, kde hovoria o príčinách vzniku rakoviny, o výskume jej vlastností.

V rámci projektu chceme upriamiť pozornosť na potrebu onkologickej prevencie na všetkých jej stupňoch – od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti a nezdravému jedlu, o preventívnych prehliadkach, zvládaní stresu a rozhodnutí sa pre zdravý životný štýl. Mnohé tieto súvislosti sú podložené vedeckými výsledkami, ale v onkológii je stále veľa neznámeho, ktoré čaká na objasnenie, prípadne na prevratný objav. Práve výskum a prenesenie jeho poznatkov do praktického života považuje nadácia za rozhodujúci faktor, či sa naplnia nepriaznivé predpovede vývoja chorobnosti, alebo tento nárast zastavíme.

Veríme, že aj medzi dnešnými gymnazistami na Slovensku sú budúci vedci a lekári, ktorí majú potenciál osobne prispieť k naplneniu vízie kontroly onkologického ochorenia. Tí, ktorí majú iné predstavy o svojich profesných preferenciách, majú rovnako dôležité miesto na ceste k tejto vízii – starať sa o svoje zdravie, lebo

NIE JE TO MIMO NÁS.

 

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR