Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2015

2022 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

projekt Ústavu experimentálnej onkológie SAV a Nadácie Výskum rakoviny

Ktoré sa konali v termíne: 4. 2. 2015 – 7. 3. 2015
rozdelené na týždňové bloky:

  1. 2. – 13. 2. 2015         VUC BB, ZA, TN
  2. 2. – 20. 2. 2015         VUC KE, PO
  3. 2. –  27. 2. 2015         VUC BA, NR, TT, ZA
  4. 3. –  6. 3. 2015            VUC ZA

 

Piaty ročník Vedeckých dielní sa uskutoční pod hlavičkou Nie je to mimo nás – It Is Not Beyond Us, ktorá je mottom tohtoročného Svetového dňa boja proti rakovine a tiež dňom tradičného štartu spoločného projektu Nadácie Výskum rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie SAV Vedecké dielne v onkológii. Počas štyroch týždňov budeme hovoriť študentom gymnázií na Slovensku, že sami môžu prispieť k riešeniu problému rakoviny zodpovedným rozhodovaním sa ohľadom vlastného zdravia, ale aj tým, že nasmerujú svoje vysokoškolské štúdium na prírodovedné disciplíny alebo medicínu, aby mohli odštartovať vedeckú kariéru na našom ústave. Robíme to preto, lebo veda a výskum sú neoddeliteľnou súčasťou boja proti rakovine a na jej výsledkoch je postavená liečba onkologického pacienta. Tá úspešná potvrdzuje užitočnosť spolupráce veľkého množstva profesií, ktoré spájajú priestor na spojnici vedec – lekár a je dôvodom na radosť; tá neúspešná motivuje hľadať nové riešenia problému rakoviny, apelovať na spoločnosť a vládu, lebo

Nie je to mimo nás.

 

Prednášajúci

Annamaria Srančíková                  Sila prírody v prevencii a liečbe rakoviny

Barbora Buliaková                          Nanočastice v biológii

Erika Ďuriníková                              Úloha vírusov v onkogenéze

Jana Loduhová                                Crosslinky- špecifické vysoko toxické poškodenie DNA

Katarína Hainová                            Genetika ako jeden z prvých nástrojov skorej diagnostiky nádorových ochorení

Kristína Stanová                              Rakovina: čo ju spôsobuje a nové možnosti terapie

Lenka Toro                                       Onkologická liečba, génová terapia a kmeňové bunky

Martina Zdurienčíková                  Exozómy- potenciálne biomarkery v onkológii

Matúš Durdík                                   Programovaná smrť bunky a rakovina

Pavol Košík                                       Leukémia a preleukemické klony

Roman Bohovič                               Liečba pre všetkých – Ako zabiť nádorovú bunku rezistentnú k liečbe a nie pacienta

Svetlana Školeková                        Prevencia a liečba nádorových ochorení

Viera Kajabová                                Fakty a mýty o rakovine prsníka

Lukáš Jakl

Lenka Kalinková                              Biomarkery v onkológii

Barbora Mikolášková                    Nádorové ochorenie a kvasinky. Čo majú spoločné?

Michal Šelc                                       Slnečné žiarenie a rakovina kože…

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR