Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2019

2022 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie
určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

5. február – 7. marec 2019  = 36 stredných škôl naprieč Slovenskom

Termíny VDO2019

  4.2. – 15. 2. 2019       Košický kraj, Prešovský kraj

11.2. – 22. 2. 2019        Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

18.2. –   1. 3. 2019         Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

 

Svetový deň rakoviny (WCD) naďalej púta pozornosť jednotlivcov, firiem, svetových lídrov, novinárov a komunít po celom svete.  Posledný rok kampane „Dokážeme. Dokážem.“ v 2018 dosiahol WCD viac ako 14 tisíc článkov v tlači, stovky tisíc návštevníkov webových stránok a stal sa celosvetovou trendovou témou – pri zvyšovaní povedomia o rakovine, podnecovania diskusie a v inšpirovaní aktivít na všetkých frontoch.

Nová kampaň „I am and I will“ bude viesť dialóg a diskusiu v ôsmich kľúčových problémoch:
Povedomie, porozumenie, mýty a dezinformácie
Prevencia a znižovanie rizika rakoviny
Činnosť a zodpovednosť vlády
Rovnosť šancí v prístupe k službám proti rakovine
Okrem fyzického: duševný a emocionálny vplyv
Zmenšenie medzery v zručnostiach
Záchrana životov šetrí peniaze
Pracovať spolu ako jeden

Kampaň v nasledujúcich troch rokoch bude otvorenou výzvou pre jednotlivcov, podniky, školy, mestá, vlády a komunity na celom svete, aby prijali zmysluplné opatrenia na zníženie rozsahu rakoviny.

Nadácia Výskum Rakoviny a Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV pristupujú aktívne k šíreniu povedomia o rakovine formou edukačno-popularizačných seminárov „Vedecké dielne – onkológia“ medzi študentami stredných škôl na celom Slovensku. Snahou je tiež inšpirovať študentov gymnázií k štúdiu medicíny, prírodných, ale aj spoločenských a technických vied, lebo vzdelaní ľudia môžu zásadným spôsobom prispieť k pochopeniu zmien, ktoré sú odohrávajú pri vzniku klinicky manifestovaného ochorenia. VDO tak vytvárajú predpoklady pre obsiahnutie všetkých ôsmich hlavných problémov kampane „Chcem, dokážem“. A tak z dnešných gymnazistov sa môžu stať budúci lekári, ktorí budú liečiť onkologických pacientov, alebo molekulárni biológovia, genetici, imunológovia či bioinformatici odhaľujúci zákonitosti vzniku rakoviny. Výsledky ich činnosti prispievajú k porozumeniu zmien, potláčaniu mýtov a dezinformácii, dávajú do rúk lekárov nástroje na liečbu a znižovanie rizika rakoviny. To sa jednoznačne nezaobíde bez psychológov, ktorí pomáhajú riešiť problémy presahujúce fyzično, bez právnikov a sociológov, ktorí môžu napomáhať pri vyrovnávaní šancí v dostupnosti služieb, či fyzioterapeutov a sociálnych pracovníkov pri zmierňovaní nedostatku zručností. Nakoniec, ale nie ako posledných, sa týka boj proti rakovine aj ekonómov, prognostikov, politikov a zástupcov samospráv – pri analýze, návrhoch a rozhodovaní o tokoch štátnych a komunitných financií. Na naplnení vízie znížiť rozsah rakoviny tak môžu spolupracovať ako jeden, pričom v činnosti a zodpovednosti vlády je definovať rámce a rozsah týchto spoluprác, lebo

NIE JE TO MIMO NÁS

 

Prednášky na školách http://www.sss421.sk/aktivity/vedecke-dielne-onkologia-2019/vdo-prednasky/

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR