2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Vedecké dielne onkológia sú projektom Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

V rámci projektu chceme upriamiť pozornosť mladých ľudí na onkologickú problematiku s cieľom získať nadaných študentov pre štúdium na Lekárskych alebo Prírodovedeckých fakultách našich vysokých škôl a univerzít, ktorí by vytvorili zásobáreň budúcich diplomantov a doktorandov v odbore Onkológia a Genetika.

Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2020

11.2. – 15. 2. 2020 Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
18.2. – 22. 2. 2020 Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
24.2. – 28. 2. 2020 Košický kraj, Prešovský kraj

10.2.2020 8:00 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava 

21.2.2020 7:40 Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR