Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2018

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny ktorého konanie
určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)

5. 2.–  9. 2. 2018            Bratislavský a Trenčiansky kraj

12. 2.–16. 2. 2018          Banskobystrický a Žilinský kraj

19. 2.–23. 2. 2018          Košický a Prešovský kraj

26. 3.–2. 3. 2018            Nitriansky a Trnavský kraj

 

Ďalšie aktivity organizované Nadáciou Výskum Rakoviny:

1. 2. 2018 konferencia Biomedicína 21. storočia – výskum a liečba nádorov, v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine, prihlasovaci formulát tu

7. 3. 2018   Súťaž mladých onkológov 2018, v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine

 

Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine vyhlásili pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2018

Globálna aktivita Svetový deň proti rakovine sa každoročne usiluje o záchranu miliónov úmrtí, ktorým sa dá zabrániť – zvyšovaním povedomia a vzdelávaním o rakovine, pripomínaním vládam a povzbudzovaním jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia proti tejto chorobe.

V roku 2018 zavŕšime trojročný cyklus aktivít, ktoré sú zastrešené heslom „Dokážeme. Dokážem.“ Pretože heslo má osloviť ľudí na rôznych pracovných pozíciach a v celom spektre spoločenského diania, člení sa ďalej na 19 podskupín aktivít, aby si každý mohol vybrať oblasť podpory podľa svojho zamerania, schopností a možností. A tak si možeme vybrať aktivitu, ktorú vystihuje napríklad heslo „Dokážeme nadchnúť k činom a vykonať ich“, alebo „Dokážeme vytvoriť zdravé mestá“ – pracoviská a školy nevynímajúc, „Dokážeme predchádzať rakovine“, ale aj „Dokážem, aby bol počuť môj hlas“, alebo „Dokážem zvoliť si zdravý životný štýl“ atď.

V súlade s ideou Svetového dňa proti rakovie organizuje už po ôsmykrát Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV edukačno-popularizačný projekt Vedecké dielne onkológia (VDO). V rámci projektu chceme upriamiť pozornosť na potrebu onkologickej prevencie na všetkých jej stupňoch – od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti, nezdravému jedlu cez preventívne prehliadky až po zvládanie stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu. Mnohé tieto súvislosti sú podložené vedeckými výsledkami, ale v onkológii je stále veľa neznámeho, ktoré čaká na objasnenie, prípadne na prevratný objav. Práve výskum považuje nadácia za rozhodujúci faktor, či sa naplnia nepriaznivé predpovede vývoja chorobnosti, alebo tento nárast zastavíme. Veríme, že aj medzi dnešnými gymnazistami na Slovensku sú budúci vedci a lekári, ktorí majú potenciál osobne prispieť k naplneniu vízie kontroly onkologického ochorenia. Tí, ktorí majú iné prestavy o vlastných profesných preferenciách, majú rovnako dôležité miesto na ceste k tejto vízii – starať sa o svoje zdravie, lebo NIE JE TO MIMO NÁS.

Súťaž mladých onkológov

o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu

Prezentácia vybraných prác sa uskutoční dňa 7. marca 2018. Miesto konania: Jesseniova lekárska fakulta, Malá Hora 4, Martin. Podrobnosti o súťaž tu

Prednášajúci

Lucia Demková                 Nádorové ochorenia a regulácia signálnych dráh

Lenka Kalinková               Rakovina prsníka a epigenetika

Jana Plavá                          Nádory prsníka a mikroprostredie

Silvia Schmidtová             Prevencia nádorových ochorení u mladých

Michal Šelc                        Cielená liečba nanočasticami

Katarína Gerčáková        Primárma a sekundárna prevencia

Ján Roška                           Nádorové ochorenia a hormonálne zmeny

Naďa Gregušová              Využitie nanomateriálov v biológii a medicíne

Martina Barnová             Vplyv stravy a životného štýlu na vznik nádorov

Matúš Durdík                    Žiarenie, poškodenie DNA, apoptóza – vzťah k rakovine

Martina Zdurienčíková   Známe karcinogény, mechanizmus účinku

Verona Buociková           Nové liečebné prístupy založené na nanotechnológiách

Patrícia Pecháčová          Predklinický výskum liečiv, využitie prírodných látok

Kristína Kopecká              Vznik nadoroveho ochorenia, predklinický výskum

Svetlana Miklíková          Detekcia a liečba nádorových ochorení

Zuzana Kozovská             Nádorové ochorenie a cielená inhibícia vybraných génov (siRNA, CRISPR)

Miroslava Matúšková     Génová terapia

Martina Poturnajová      Liečba nádorových ochorení (minulosť/súčasnosť/budúcnosť)

Dominika Mániková        Vznik rakoviny a jej prevencia

Dana Jurkovičová            Včasná diagnostika nádorových ochorení

Katarína Kozics                 Prírodné látky, prevencia

Lenka Wachsmannová   Úloha baktérií pri vzniku nádorov

Pavol Košík                        DNA oprava a preleukemické klony

Monika Buríková             Predklinický výskum na modeloch: bunkove, zvieracie modely, CAM

Marína Cihová                  Ako a prečo vzniká nádorové ochorenie

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR