Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2011

2022 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Projekt popularizačných seminárov „Vedecká dielňa – onkológia“ je zameraný na šírenie informovanosti o význame onkologického výskumu v prevencii, detekcii a liečbe rakoviny. Cieľom je motivovať študentov pre vysokoškolské štúdium prírodných vied a medicíny a následné doktorandské štúdium v tejto oblasti. Súčasne vyzýva na humanitnú podporu aktivít, ktoré organizujú Ústav experimentálnej onkológie SAV a Nadácia Výskum rakoviny na podporu výskumu rakoviny. Aktivity projektu súvisia s dvomi významnými termínmi: Svetový deň proti rakovine – 4. február, ktorý vyhlasuje UICC (Union for International Cancer Control) a 7. marec – Deň výskumu rakoviny, ktorý vyhlasuje Nadácia Výskum rakoviny. Tieto aktivity sa konajú pod heslami „Naučme deti a mládež vyhýbať sa škodlivému pôsobeniu UV žiarenia, obozretnosť pri opaľovaní sa vypláca!“ a „Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!”

Novinky

Vážení mediálni priatelia, vedci sa nevzdávajú ani po prudkom „diaľničnom“ škrte rozpočtu na vedu a výskum. Ako sme Vás informovali pred 2 týždňami Ústav experimentálnej onkológia SAV v spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny rozbehli seriál vedecky dielni na tému onkológia v gymnáziách viacerých miest na Slovensku. Prvý týždeň potvrdil význam tohto projektu. Prosím Vás o láskavé otvorenie a prečítanie priloženej tlačovej správy. Pripadne otázky Vám obratom zodpovieme. Dobrý pondelok a úspešný týždeň.
Ján Juráš
Tlačová správa(pdf, 243kb)

Prednášajúci

Mgr. Marína Cihová                       Prečo je nádorová bunka schopná odolávať liečbe.

Mgr. Michal Pastorek                    Prírodné látky pomáhajú ochrániť kožu proti poškodeniu UV žiarením.

Mgr. Zuzana Adamčíková             Nové prístupy v terapii rakoviny hrubého čreva.

Mgr. Alexandra Somsedíková      Citlivosť k žiareniu u pacientok s nádorovým ochorením prsníka.

Mgr. Jana Rendeková                    Medzireťazcové krížne väzby DNA a ich oprava.

Mgr. Dominika Mániková             Prevencia rakoviny.

Ing. Roman Bohovič                       Cielená liečba nádorovej choroby.

RNDr. Eva Regendová                   Aktivácia chemických látok vplyvom UVA svetla.

RNDr. Monika Mesárošová          Magnetické nanočastice a terapia onkologických ochorení.

Mgr. Viera Kajabová                       Starajme sa o svoje gény.

Mgr. Katarína Hainová                  Možnosti využitia probiotických baktérii v prevencii nádorových ochorení hrubého čreva.

Mgr. Michaela Fajtová                   Diagnostika leukémií pomocou metódy prietokovej cytometrie.

Mgr. Katarína Együdová               Úloha ľudských stromálnych buniek z kostnej drene pri vzniku a progresii leukémií.

Prednášky na stiahnutie

Mgr. Marína Cihová
Prečo je nádorová bunka schopná odolávať liečbe. (pdf 276kB)

Mnoho typov nádorov, vrátane zhubného melanómu, sa po liečbe znovu navráti. Malá odolná skupina buniek, označovaná ako nádorové kmeňové bunky, sa liečbe ubráni a opäť sa množí. Pod mikroskopom vyzerá kmeňová bunka ako každá iná nádorová bunka. Je však schopná naštartovať rast nádoru podobným spôsobom ako vie normálna kmeňová bunka regenerovať zdravé tkanivo v organizme. Jej špeciálna schopnosť, okrem iného, spočíva v prítomnosti molekulárnej pumpy na jej povrchu, ktorá pomáha kmeňovým bunkám zbaviť sa toxínov – vrátane chemoterapeutických liečiv – a tým nádoru prežiť.

Mgr. Michal Pastorek
Prírodné látky pomáhajú ochrániť kožu proti poškodeniu UV žiarením. (pdf 2,1MB)

 

UV žiarenie je karcinogén, ktorý môže spustiť množstvo nepriaznivých procesov ako sú napríklad poškodenie DNA, zápal alebo potlačenie imunitnej odpovede. Prírodné látky (izotiokyanáty) môžu tento dopad zmierniť pomocou aktivovania génov enzýmov 2 fázy, ktoré ochraňujú bunky proti poškodeniu a tiež potlačeniu aktivácie génov podporujúcich vznik rakoviny kože.

Mgr. Zuzana Adamčíková
Nové prístupy v terapii rakoviny hrubého čreva. (pdf 229kB)

 

Kľúčovú úlohu u dedičných a sporadických foriem nádorov hrubého čreva hrajú mutácie v APC (adenomatous polyposis coli) géne, čím sa syntetizuje nefunkčný APC proteín a iniciuje sa tumorigenéza. Jednou z možností liečby je génová terapia, pomocou ktorej sa vnesie funkčný – nemutovaný APC gén do organizmu pomocou bakteriálneho vektora. Baktériami syntetizovaný funkčný tumorsupresorový APC proteín môže nahradiť nefunkčný a tým nedôjde k spusteniu nádorového procesu.

Mgr. Alexandra Somsedíková
Citlivosť k žiareniu u pacientok s nádorovým ochorením prsníka. (pdf 1,5MB)

Jedným zo štandardných terapeutických postupov pri liečbe onkologického ochorenia je rádioterapia. Je to liečebná metóda, ktorá využíva deštruktívne pôsobenie ionizujúceho žiarenia na nádorové bunky. Rádioterapia však nevie častokrát selektívne zasiahnuť len nádorové bunky, ale jej terčom sa stávajú aj zdravé bunky. Vyvoláva v nich rôzne typy poškodenia genetického materiálu (DNA), napríklad dvojvláknových zlomov DNA, ktoré ak nie sú správne opravené, môžu viesť až k smrti bunky. Naším cieľom je vývoj citlivej techniky na analýzu dvojvláknových zlomov DNA a tým prispieť k zavedeniu individualizácie liečby u pacientov s nádorovým ochorením.

Mgr. Jana Rendeková
Medzireťazcové krížne väzby DNA a ich oprava. (pdf 409kB)

Medzireťazcové krížne väzby (ICL) v deoxyribonukleovej kyseline (DNA) predstavujú veľmi závažné poškodenia tejto molekuly, pretože zabraňujú oddeľovaniu jej vlákien počas esenciálnych bunkových procesov. Z tohto dôvodu našli látky vytvárajúce ICL široké uplatnenie pri liečbe onkologických ochorení, kde zabíjajú prednostne bunky nádoru s oveľa menším vplyvom na zdravé bunky pacienta. Študujeme mechanizmy opravy DNA poškodenej látkami vytvárajúcimi ICL.

Mgr. Dominika Mániková
Prevencia rakoviny. (pdf 644kB)

Antioxidanty vychytávajú voľné radikály kyslíka v bunke, a tak zabraňujú poškodzovaniu deoxyribonukleovej kyseliny (DNA). K týmto látkam patrí aj selén, esenciálny stopový prvok vo výžive, ktorého účinok na zníženie rizika vzniku rakoviny bol dokázaný pri viacerých typoch nádorov. Tento prvok je však pri vysokých dávkach toxický, môže spôsobovať poškodenie rôznych komponentov bunky (proteíny, lipidy, DNA), a preto pri zvýšenom príjme selénu je dôležité poznať hranicu medzi jeho prospešným a škodlivým účinkom. V našom laboratóriu sa venujeme rôznym zlúčeninám selénu a snažíme sa bližšie definovať ich škodlivý účinok.

Ing. Roman Bohovič
Cielená liečba nádorovej choroby. (pdf 621kB)

Liečba melanómu je úspešnejšia v prípade ak sa účinné liečivo dostane čo najbližšie k nádorovým bunkám. Niektoré typy buniek, napríklad mezenchýmové kmeňové bunky, sú schopné cielene sa uchytiť v nádore . Ak do týchto buniek vložíme gény pre produkciu liečiv, nielenže vyhľadajú nádorové ložisko, ale i zastavia rast nádorových buniek.

RNDr. Eva Regendová
Aktivácia chemických látok vplyvom UVA svetla. (pdf 621kB)

Mnohé organické zlúčeniny prítomné v znečistenom životnom prostredí sú schopné pohlcovať energiu z oblasti UVA svetla, čím dochádza k ich (foto)aktivácii. Vzniknuté reaktívne fotoprodukty môžu reagovať s genetickým materiálom bunky a iniciovať nádorový proces.

RNDr. Monika Mesárošová
Magnetické nanočastice a terapia onkologických ochorení. (pdf 2,1MB)

Magnetické nanočastice (MNP) sa dlhodobo využívajú v klinike ako kontrastné činidlá pri magnetickej rezonancii. Vďaka unikátnym vlastnostiam MNP, intenzívny výskum je taktiež zameraný na ich využitie ako nosiče na cielený transport liečiv či hypertermálnu terapiu nádorov.

Mgr. Viera Kajabová
Starajme sa o svoje gény. (pdf 863kB)

Environmentálne faktory ako napríklad UV žiarenie môžu v oslabenom organizme „vypnúť“ gény, ktoré nás chránia pred vznikom rakoviny. Tieto zmeny v aktivite sa uskutočňujú genetickými a epigenetickými mechanizmami. V súčasnosti existujú mnohé metódy na ich štúdium.

Mgr. Katarína Hainová
Možnosti využitia probiotických baktérii v prevencii nádorových ochorení hrubého čreva. (pdf 293kB)

Probiotiká sú mikroorganizmy, ktoré, ak sa podávajú v adekvátnom množstve, poskytujú zdravotný benefit pre svojho hostiteľa. Výsledky viacerých štúdií uskutočnených v posledných rokoch potvrdzujú pozitívny vplyv probiotických mikroorganizmov na zlepšenie zdravotného stavu pri viacerých ochoreniach, vrátane nádorových ochorení hrubého čreva. Paleta využívaných probiotík zahŕňa predovšetkým baktérie mliečneho kvasenia, ale aj iné baktérie a kvasinky.

Mgr. Michaela Fajtová
Diagnostika leukémií pomocou metódy prietokovej cytometrie. (pdf 965kB)

Leukémia je ochorenie krvných kmeňových buniek kostnej drene, ktoré sa nekontrolovane delia a neplnia svoju funkciu. Metóda prietokovej cytometrie umožňuje leukemické bunky v kostnej dreni dokázať a presne definovať, vďaka čomu sa potom pacientovi stanoví presná diagnóza, aplikuje špecifická liečba a dlhodobo sa sleduje jej úspešnosť.

Mgr. Katarína Együdová
Úloha ľudských stromálnych buniek z kostnej drene pri vzniku a progresii leukémií. (pdf 887kB)

Stromálne bunky (fibroblasty, endoteliálne bunky, adipocyty) sú dôležitou zložkou hematopoetickej niky, špecializovaného mikroprostredia ktoré obklopuje hematopoetické kmeňové bunky v kostnej dreni a podieľa sa na regulácii hematopoézy. Hoci je úloha hematopoetickej niky dôležitá pre normálny priebeh hematopoézy, najnovšie poznatky dokazujú, že dysfunkčná nika môže významne prispieť aj k vzniku niektorých ochorení, ako sú napríklad leukémie. Hematopoetická nika by teda mohla byť významným cieľom pre terapiu leukémií a preto je dôležité lepšie pochopiť vzájomné interakcie medzi stromálnymi a leukemickými bunkami.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR