DÁMY NÁDEJE

2020 2018 2017 2016 2015

V klub na Námestí SNP 12 sa vo štvrtok 6.12.2018 o 19.00 hod uskutočnilo podujatie Dámy nádeje – RNDr. Margita Klobušická, CSc., prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny, a MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine. Osobnosti, ktoré svoj život zasvätili záchrane životov pred chorobou tohto veku.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR