2020 2018 2017 2016 2015

V Artklube v Kafé SCHERZ sa konala prezentácia knihy Máriusa Kopcsaya s bohatým programom a dobrovoľným príspevkom pre Nadáciu Výskum rakoviny.  Ďakujeme!

VIANOČNÉ STRETNUTIE S KAROLOM MALÝM

Vzácny priateľ Nadácie Výskum rakoviny, hudobný skladateľ, spevák a gitarista Karol Malý organizoval benefičné Vianočné stretnutie v pondelok 12. decembra 2016 o 19.00 v Rock Cafe na ulici M. Schneidra Trnavského v areáli kúpaliska Rosnička v Dúbravke. Dobrovoľné vstupné, ako aj celý príjem za zakúpené nahrávky venoval Nadácii Výskum rakoviny.

Stretnutie bolo spojené s prezentáciou najnovšieho albumu hudobného skladateľa, speváka, gitaristu a člena kruhu priateľov Nadácie Výskum rakoviny Karola Malého Niet sa kam ponáhľať.
Počas večera zazneli niektoré piesne z nového albumu a zároveň Karol predstavil výberový vianočný album Nech sú Vianoce, ktorý prezentuje rozsiahlu a veľmi presvedčivú vianočnú tvorbu Karola Malého od roku 2000 po súčasnosť a piesne z tohto albumu tiež naživo zazneli na tomto podujatí.

VOJENSKÍ DUCHOVNÍ PODPORUJÚ NADÁCIU VÝSKUM RAKOVINY

Beh pre život v tropických podmienkach vojenskej základne v Afganistane, organizovanie a podpora akcií kampane Na kolesách proti rakovine, priama finančná pomoc… To sú niektoré z aktivít Ekumenckej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách SR a Ozbrojených zboroch SR v prospech Nadácie Výskum rakoviny. Na našu nadáciu mysleli aj organizátori slávnosti pri príležitosti 10. výročia vzniku EPS.
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR si dňa 7. novembra 2016 pripomenulo 10. výročie svojho vzniku na slávnostnej ekumenickej bohoslužbe so začiatkom vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave za účasti mnohých domácich a zahraničných hostí. Heslom podujatia bol citát zo žalmu 90: Upevni dielo našich rúk.

Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik. Biblické texty a modlitby predniesli vojenskí duchovní z cirkví, združených v Ekumenickej rade cirkví v SR.
Na pobožnosť nadviazala literárno-hudobná kompozícia s názvom Upevni dielo našich rúk, v ktorej  recitátor Juraj Sarvaš a spevácky súbor Danubius Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom uviedli diela Martina Rázusa, Milana Rúfusa, Emila Boleslava Lukáča, Karola Kuzmányho, Miloša Ruppeldta, Viliama Figuša Bystrého, ako aj výber piesní z jubilujúcej Cithary Sanctorum.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR