WORLD CANCER DAY

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Svetový deň proti rakovine je zameraný na uznanie sily vedomostí. Každý jeden z nás má schopnosť niečo zmeniť, či už veľký alebo malý a vieme, že spoločne môžeme dosiahnuť skutočný pokrok v znižovaní dopadov rakoviny. A preto, nech ste ktokoľvek a kdekoľvek, prispejte aj vy svojím dielom k vytvoreniu sveta bez rakoviny.

Je potrebné počúvať názory ľudí žijúcich s rakovinou a ich komunít a pretaviť ich skúsenosti do nových ideí a činov. Preto bude v tomto roku téma workshopu zameraná na problematiku nežiaducich účinkov liečby, primárne periférnej neuropatie u pacientov po chemoterapii. Zaznejú skúsenosti pacientov a príspevky odborníkov zo širokého spektra špecializácií, ktorým bude možné klásť otázky.

Ak chcete dať tejto nadačnej aktivite svoj podporný hlas, stačí kliknúť nižšie na mapku aktivít Svetového dňa proti rakovine, ktorá vás presmeruje na web UICC a tam kliknúť na „srdiečkové počítadlo“. Bude to výzva pre nás všetkých, že je potrebné pokračovať ďalej, lebo

NIE JE TO MIMO NÁS.

HTML tutorial

Online workshop Periférna neuropatia spôsobená chemoterapiou

Na workshop ste sa mohli zaregistrovať do 4. februára 2022 do 15.00   >>> TU <<<

Dátum a čas konania: 4. február 2022, 16.00 hod

Miesto konania: online workshop

Prezentácie poskytnú základné informácie o nervovom systéme, príčinách jeho poškodenia/nefunkčnosti a o súčasných a potenciálnych možnostiach v blízkej budúcnosti ako minimalizovať problém periférnej neuropatie spôsobený chemoterapiou.

Prednášajúci

doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.
      vedecký pracovník, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i.

RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
      vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i.

MUDr. Pavel Kotouček, FRCPath
      klinický onkohematológ, Broomfield Hospital, UK
Polyneuropatia pacientov s mnohopočetným myelómom

PharmDr. Zuzana Michalová, PhD.
      vedecká pracovníčka, Neurobiologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i.
Periférna neuropatia

MUDr. Ľubomíra Nemčíková
      neurológ, Neurologická a algeziologická ambulancia, Národný onkologický ústav

Ing. Mária Turzová
      Stott pilates rehabilitačný inštruktor, Petitpilates

Dlhodobým zámerom NVR je CEKOR – Centrum komplexnej onkologickej rehabilitácie, ktorý vzišiel z podnetov ľudí žijúcich s rakovinou. CEKOR znamená miesto, kde sa poskytuje terciárna prevencia odliečeným onkologickým pacientom a súčasne je to miesto vzniku nových poznatkov základného a aplikovaného výskumu popredných univerzitných a akademických pracovísk na Slovensku a ich zahraničných partnerov.

Chemoterapiou indukovaná periférna neurotoxicita je hlavným vedľajším účinkom mnohých protinádorových látok, vrátane taxánov, platiny, vinka alkaloidov, inhibítorov proteazómu, imunomodulačných liečiv a konjugátov protilátka-liečivo. Tieto látky spôsobujú poškodenie senzomotorických nervov, čo vedie k symptómom slabosti, necitlivosti, brnenia a bolesti v rukách a nohách, ktoré môžu pretrvávať dlho po ukončení chemoterapie a naďalej ovplyvňovať funkciu a kvalitu života ľudí, ktorí prežili rakovinu. V súčasnosti zostáva zníženie dávky jedinou stratégiou na prevenciu ťažkej neuropatie, často vedie lekárov k ťažkému rozhodnutiu o vyvážení maximálnej expozície liečbe a minimálnych dlhotrvajúcich vedľajších účinkov.

Na workshop ste sa mohli zaregistrovať do 4. februára 2022 do 15.00   >>> TU <<<

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR