WORLD CANCER DAY

2022 2021 2020 2019 2018

Tento Svetový deň proti rakovine je zameraný na uznanie sily vedomostí. Každý jeden z nás má schopnosť niečo zmeniť, či už veľký alebo malý a vieme, že spoločne môžeme dosiahnuť skutočný pokrok v znižovaní dopadov rakoviny. A preto, nech ste ktokoľvek a kdekoľvek, prispejte aj vy svojím dielom k vytvoreniu sveta bez rakoviny.

Prvý rok kampane Starostlivosť patrí všetkým je zameraný na pochopenie a uznanie nerovností v onkologickej starostlivosti na celom svete. Treba s otvorenou mysľou spochybňovať predpoklady a pracovať s overenými faktami:

 

  • nerovnosť v onkologickej starostlivosti stojí životy
  • ľudia narážajú na mnohé prekážky pri hľadaní onkologickej starostlivosti
  • príjem, vzdelanie, miesto bydliska, diskriminácia na základe etnickej príslušnosti, pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, zdravotného postihnutia a životného štýlu sú len niektoré z faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť   starostlivosť
  • nielen vy, ale aj vaši blízki sa môžete potýkať s nedostatkom rovnocenného prístupu
  •  tieto prekážky nie sú vytesané do kameňa – dajú sa zmeniť

 

Tento rok je na spochybnenie status quo a na znižovanie stigmy. Je potrebné počúvať názory ľudí žijúcich s rakovinou a ich komunít a pretaviť ich skúsenosti do nových ideí a činov.

Takouto ideou je CEKOR – Centrum komplexnej onkologickej rehabilitácie, ktorý vzišiel z podnetov ľudí žijúcich s rakovinou. CEKOR znamená miesto, kde sa poskytuje terciárna prevencia odliečeným onkologickým pacientom a súčasne je to miesto vzniku nových poznatkov základného a aplikovaného výskumu popredných univerzitných a akademických pracovísk na Slovensku a ich zahraničných partnerov.

 

 

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR