WORLD CANCER DAY

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Každoročne 4. februára sa Nadácia Výskum Rakoviny zapája do aktivít Svetového dňa proti rakovine, ktorý organizuje Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC). Tento rok je záverečným rokom kampane ,,Ja som a ja budem” (“I am and I will”) a jeho ambíciou je pripomenutie si sily spolupráce a dôležitosti kolektívneho úsilia. Zdravší a lepší svet bez rakoviny je skvelý cieľ, ktorý môžeme dosiahnuť vtedy, keď sa rozhodneme spojiť úsilie všetkých – jednotlivcov, ako aj spoločnosti a vládu nevynímajúc, aby výsledky vedcov mohli lekári poskytnúť onkologickým pacientom. Dôležité sú všetky kroky, ktoré spoločne vykonáme, lebo NIE JE TO MIMO NÁS.

 

Epidemiologická situácia v súvislosti s COVID-19 ochorením už vlani ovplyvnila jednu z tradičných aktivít nadácie – Súťaž mladých onkológov, ktorá musela byť zrušená. Úspešne sme dokončili 4-týždňovú popularizačno-edukačnú aktivitu Vedecké dielne onkológia 2020, ktorá po prvýkrát nadobudla medzinárodný rozmer. Aktuálna epidemiologická situácia spôsobila, že tohtoročné Vedecké dielne 2021, ktorých štart je prepojený s dátumom Svetového dňa proti rakovine, sú posunuté na jesenný termín v čase konania Týždňa vedy a techniky.

 

Posolstvo reprezentantov výskumu a praxe v oblasti psychológie zo sympózia o integratívnej onkológii 2019, hlavne Roberta Enrighta, profesora edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison univerzite v USA, nominanta na Templetonovu cenu a tvorcu forgiveness therapy (psychologická intervencia prostredníctvom odpúšťania, je oficiálnou terapiou Americkej psychologickej asociácie, zameranou na oslobodenie sa od škodlivého, potláčaného hnevu) bolo pretavené do štúdie Návrat ku zdraviu, ktorá bude predstavená pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny. Zbavenie sa stresu, emočne vypätých situácií a ich následkov je jedným z 10 pravidiel prevencie proti rakovine. A predchádzať chorobe je lepšie než chorobu liečiť.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR