World cancer day 2024

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Opäť sa pripájame k aktivite UICC (Union for International Cancer Control), ktorá nás všetkých pozýva pripojiť sa a predstaviť si svet, v ktorom sa predchádza miliónom úmrtí na rakovinu a kde je základná starostlivosť o rakovinu dostupná pre všetkých.

Nadácia Výskum Rakoviny pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa proti rakovine (World Cancer Day) organizuje dve podujatia – odborno-edukačný workshop Integratívna onkológia IV –(p)rehabilitáca a verejnú výzvu na aktívny prístup verejnosti k organizovanému skríningu onkologických ochorení.

Na workshop sa môžete prihlásiť   tu.

Sme presvedčení, že predstavenie dobrých príkladov zo zahraničia v oblasti prehabilitácie a rehabilitácie onkologických pacientov ako aj panelová diskusia expertov pomôže pri zmene postoja voči nefarmakologickým intervenciám, ktoré sú postavené na vedeckých výsledkoch.

Integratívna onkológia IV – (p)rehabilitácia

6. február 2024, Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta, 8A, Bratislava Príklady dobrej praxe a Panelová diskusia expertov

Program

10:00
Otvorenie

Prednášky
10:15
Prehabilitation in Dutch practices
Charissa R Sabajo
Máxima Medical Center, University Medical Center Groningen, Netherland

10:30
Regular exercise improves cognitive and cardiometabolic health in testicular cancer survivors
Ali Amiri
Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

10:45
Diet and Exercise in Breast Cancer Prevention and Control
Jennifer Ligibel
Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA – online

11:15
Cancer Prehabilitation and Rehabilitation – the Austrian Approach
Richard Crevenna
Medical University of Vienna, Austria

11:45
Prestávka

12:15
Panelová diskusia
Téma: rehabilitácia onkologických pacientov pred, počas a po liečbe, jej význam v terciárnej prevencii, spolupráca multidisciplinárneho tímu psychológ, nutričný terapeut, fyziater, fyzioterapeut, cvičenie na „predpis“, adherencia pacienta k prevencii, k zmene životného štýlu, možnosti terciárnej prevencie v liečebných kúpeľoch, terciárna prevencia ako súčasť onkologickej liečby.

Michal Mego
Národný onkologický ústav, klinický onkológ, prednosta II. Onkologickej kliniky LF UK a NOÚ, hlavný odborník pre onkológiu MZ SR

Petronela Forišek Paulová
Národný onkologický ústav, nutričná terapeutka, Nutričná poradňa NOÚ, členka Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu

Mária Rečková
Národný onkologický inštitút, klinická onkologička, Onkologická ambulancia Poprad, riaditeľka Národného onkologického inštitútu v NOÚ

Štefan Korec
OnkoAliancia Slovensko, klinický onkológ s takmer 50-ročnou praxou na Slovensku a USA, líder projektu na manažment onkologického pacienta

Zuzana Ondrušová
klinická psychologička, 10-ročná prax na Klinike hematológie transfuziológie, súkromná prax s traumatizovaným klientom a onkologickým pacientom

Lucia Budáčová
Liga proti rakovine, onkopsychologička a manažérka projektov v LPR, 5-ročný komplexný psychoterapeutický výcvik v ČR, terapia zameraná na emócie

Miroslav Beblavý
Inštitút Zhiva, ekonóm, vedec, inovátor, riaditeľ Zhiva, inovácie v oblasti behaviorálnych intervencií v oblasti zdravia s dôrazom na chronické choroby

Janka Lényiová
Kúpele Nimnica, odborný garant Kúpele Nimnica, atestácia z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, vedúca lekárka Kúpele Nimnica

Marián Jendrichovský
S anatórium Dr. Guhra, 30-ročná prax v odbore fyzioterapia a liečebná rehabilitácia, konzultant, garant a držiteľ akreditácie študijného programu

13:00
Záver

Výzva

na aktívny prístup verejnosti
k organizovanému skríningu
onkologických ochorení

Takmer 45 % onkologických ochorení je preventabilných. Ako znížiť riziko vzniku rakoviny? Dvanásť účinných spôsobov nájdete v Európskom kódexe proti rakovine.

Treba sa vyhýbať vplyvu nepriaznivých vonkajších faktorov ako sú slnečné žiarenie a prírodné žiarenie z radónu, prestať fajčiť, mať dostatok pohybu a preferovať zdravú stravu – primárna prevencia.

Zúčastniť sa na kontrolách, ktorých cieľom je včasné odhalenie ochorenia a to ešte pred objavením sa symptómov, s následnou účinnou liečbou – sekundárna prevencia. Dosahuje sa aktívnym a organizovaným vyhľadávaním včasných štádií ochorenia na základe definovaných štandardných postupov – teda formou skríningu. Podmienkou úspešnosti skríningu je dostatočná účasť pozvaných.

Preto v rámci tohtoročného Svetového dňa proti rakovine (4. február) NVR v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja vyzvala na zodpovedný prístup pozvaných k organizovanému skríningu rakoviny krčka maternice, hrubého čreva a konečníka a rakoviny prsníka.

Výzva zaznela aj na všetkých šiestich štadiónoch, na ktorých sa odohralo v nedeľu 4. februára 42. kolo hokejovej  extraligy v podaní hráčov, rozhodcov, realizačných tímov, hviezd a hokejových legiend slovenského hokeja.

NVR si váži a vysoko oceňuje spoluprácu Slovenského zväzu ľadového hokeja v podpore aktívneho prístupu občanov k prevencii onkologických ochorení, najmä Petrovi Petrášovi za vynikajúcu organizáciu a koordináciu akcie na zápasoch 42. kola. Stavali sme na minuloročnej skúsenosti zo spolupráce s prezidentom HK Nitra Miroslavom Kováčikom a jeho ústretovosti pri zapojení sa športovcov do propagácie prevencie. Ďakujeme všetkým klubom za množstvo odvedenej práce a blahoželáme aj reprezentantovi a nitrianskemu odchovancovi Samuelovi Bučekovi za krásny gól v televíznom zápase.

Zápas o 15:00
HKM Zvolen   –   HC Slovan Bratislava

 

Zápas o 16:00
HK Spišská Nová Ves   –   HK Dukla Ingema Michalovce

 

Zápasy o 17:00
HC 19 Humenné   –   HC ´05 Banská Bystrica

HC Košice   –   HK Poprad

HK Dukla Trenčín   –   HC MIKRON Nové Zámky

HK Nitra   –   MHK 32 Liptovský Mikuláš  aj TV JOJŠPORT od 16:50

 

Na štadióny a na kontrolu už celý rok pozýva Jozef Golonka, ktorému blahoželáme k nedávnym 85. narodeninám.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR