Na kolesách proti rakovine

2022 2023 2021 2020 2019 2018 2017

Aj v roku 2023 sa roztáčajú kolesá už v 21. ročníku podujatia Na kolesách proti rakovine, aby pomohli dobrej veci a podporili verejnú zbierku Nadácie Výskum Rakoviny.

Podujatie Na kolesách proti rakovine sa snaží upozorniť širokú verejnosť na problémy onkologických pacientov, na naliehavú potrebu prevencie nádorových ochorení a zároveň zapájať do pohybových aktivít čo najviac detí, mládeže, dospelých i seniorov.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR