Na kolesách proti rakovine

2022 2023 2021 2020 2019 2018 2017

Aj v roku 2022 sa roztáčajú kolesá už v 20. ročníku podujatia Na kolesách proti rakovine, aby pomohli dobrej veci a podporili verejnú zbierku Nadácie Výskum Rakoviny. Zbierka je schválená Ministerstvom vnútra SR a jej cieľom je získať financie na podporu vedecko-výskumných onkologických programov. Prispieť je možné na zbierkový účet SK96 0200 0000 0024 3484 2458 ľubovoľnou sumou.
Podujatie Na kolesách proti rakovine sa snaží upozorniť širokú verejnosť na problémy onkologických pacientov, na naliehavú potrebu prevencie nádorových ochorení a zároveň zapájať do pohybových aktivít čo najviac detí, mládeže, dospelých i seniorov.

Úvodným podujatím kampane bude Benefičný koncert vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Najbližšie podujatia kampane sa uskutoční  9. septembra 2022  kedy vyzve Petržalka spojených Ružinov a Vajnory.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR