2022 2023 2021 2020 2019 2018 2017

Aj tento rok sa opäť rozkrúcajú kolesá, aby pomohli dobrej veci a podporili verejnú zbierku Nadácie Výskum Rakoviny. Zbierka je schválená Ministerstvom vnútra SR a jej cieľom je získať financie na podporu vedecko-výskumných onkologických programov pre mladých vedeckých pracovníkov. Prispieť je možné na zbierkový účet SK96 0200 0000 0024 3484 2458 ľubovoľnou sumou.

Okrem tejto podpory sa podujatie Na kolesách proti rakovine snaží upozorniť širokú verejnosť na problémy onkologických pacientov a naliehavosť prevencie nádorových ochorení a tiež zapájať do pohybových aktivít čo najviac detí, mládeže, dospelých i seniorov.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR