2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014

GALAKONCERT KU DŇU VÝSKUMU RAKOVINY 2014

Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny sa konal 7. marca 2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Účasťou ho poctilo takmer 200 návštevníkov, medzi nimi predseda Slovenskej akadémie vied profesor Jaromír Pastorek s manželkou, profesor Peter Fedoročko z Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ v Košiciach, členovia odborných komisí Súťaže mladých onkológov.

V programe koncertu vystúpil svetoznámy Bratislavský chlapčenský zbor s dirigentmi Magdalénou Rovňákovou a Gabrielom Rovňákom ml., na klavíri ho sprevádzala Dana Hajóssy. Jeho nádherný umelecký výkon umocnili hostia koncertu Miriam Garajová – soprán a Martin Babjak – barytón, člen Kruhu priateľov Nadácie Výskum rakoviny.

Súčasťou programu bolo oceňovanie víťazov Súťaže mladých onkológov. Ceny do súťaže vložili Nadácia Výskum rakoviny, Ústav experimentálnej onkológie SAV (riaditeľ ústavu Ján Sedlák), spoločnosť K -TRADE, vydavateľstvo SLOVART, Západoslovenská energetika (zástupca pán Gabriel Dedinský), Slovenský paralympijský výbor (zatupovala pani Katarína Kleinová) a o. z. Ars ante portas.

Riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV Ján Sedlák vyhlásil dve najúspešnejšie študentky v pipetovaní počas Dňa otvorených dverí ústavu. Boli to bratislavské stredoškoláčky Claudia Barillová z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6 a Veronika Müllerová z Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2. Obidve získali hodnotné knihy z produkcie SLOVART-u, pričom Veronika si tú svoju prevzala na koncerte.

Posol nadácie, predsedníčka Kruhu priateľov Nadácie Výskum rakoviny pani Božidara Turzonovová spolu s pani Margitou Klobušickou potom privítali nových členov Kruhu priateľov, ktorí dlhoročne podporujú nadáciu finančne aj morálne. Diplomy Kruhu dostali manželia Antónia a Jaroslav Böhmovci, redaktorka TASR Carmen Cupalová, exstarosta mestskej časti Bratislava-Staré mesto Peter Čiernik a starosta mestskej časti Bratislava-Lamač Peter Šramko, ktorí výraznou mierou rozkrúcali a rozkrúcajú kolesá proti rakovine.

Program uvádzal Ján Juráš.

SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2014

Súťaž prebehla v dňoch 6. a 7. marca 2014 v Ústave experimentálnej onkológie SAV za rekordnej účasti súťažiacich z Košíc, Liptovského Mikuláša, Martina, Žiliny, Bratislavy, Olomouca a dokonca dvaja účastníci pochádzali z Indie.
Vo štvrtok 6. marca súťažili stredoškoláci a mladí vedci do 35 rokov, v piatok 7. marca doktorandi.
Odborné komisia mali plné ruky práce a problémy pri rozhodovaní, pretože súťaž mala vysokú odbornú úroveň.
No a napokon najdôležitejšia informácia, víťazi jednotlivých kategórií Súťaže mladých onkológov 2014:
Kategória Študent strednej školy

1. miesto:
Katarína Zemančíková a Kristína Tomková
Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš

2. miesto:
Júlia Belobradová + Katarína Tomaščová+Lucia Golierová
Súkromné gymnázium, Oravská, Žilina

3. miesto:
Alžbeta Janasová
Gymnázium Hlinská, Žilina

Kategória Mladý výskumník doktorand

1. miesto
Mgr. Anna Farkašová
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty, Martin

2. miesto
RNDr. Martin Benej
Virologický ústav SAV, Bratislava

3. miesto
RNDr. Eva Sedlačková
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

Špeciálnu cenu dostala súťažiaca zo zahraničia
Mgr. Khushboo Agrawal
Ústav molekulárnej a transplantačnej medicíny Palackého lekárskej fakulty, Olomouc

Kategória Výskumný pracovník do 35 rokov s ukončeným PhD.

1. miesto:
Mgr. Veronika Holubeková, PhD.
Ústav molekulovej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty, Martin

2. miesto:
RNDr. Lucia Kuliková, PhD.
Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J .Šafárika, Košice

3. miesto:
RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.
Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice

3. miesto a Špeciálna cena (súťažiaci zo zahraničia)
Mgr. Viswanath Das, PhD.
Ústav molekulárnej a transplantačnej medicíny Palackého lekárskej fakulty, Olomouc

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri štúdiu a vo vedeckej práci.

Foto: Veronika Zahradníková

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR