5. marca 2021 | 14:30 h

WORKSHOP VÝZNAM A MIESTO PSYCHOLOGICKEJ INTERVENCIE V ONKOLÓGII

2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Prijmite prosím pozvánku na workshop Význam a miesto psychologickej intervencie v onkológii.

Dátum a čas: 5. marec 2021, 14:30 h

Zima, napriek svojej snahe udržať sa pri moci, musí prepustiť miesto prichádzajúcej jari. Svedčia o tom vykukujúce prvé jarné kvietky – snežienky –  symbol našej nadácie aj prichádzajúceho Dňa výskumu rakoviny, 7. marca.

Napriek tomu, že úsilie mnohých vedcov sa v ostatnom roku upriamuje na iný palčivý problém, vedecký výskum a starostlivosť o ľudí s onkologickou diagnózou nesmie poľaviť.  Je potrebné zohľadniť možnosti doby a prispôsobiť sa im, preto nadväzujeme na predchádzajúce, už pravidelné stretnutia odborníkov v oblasti integratívnej onkológie, tentokrát v online sfére.  I keď je neľahké zmieriť sa s izoláciou a nemožnosťou priamo ľudsky interagovať, otvára sa tým priestor pre širšie publikum i paletu prednášajúcich. Veríme, že skúsenosti z tohto prvého ročníka online workshopu zúročíme pri príprave nasledujúcich, snáď už kombinovaných, vedeckých podujatí.

Prijmite pozvánku na workshop. Svoj záujem zúčastniť sa  vyjadrite vyplnením prihlášky    TU

Prihlasovanie bolo dnes (5.3.2021) ukončené.

 

Program

•  Privítanie
    RNDr. Margita Klobušická, CSc. – prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny

•  Posttraumatický rozvoj a možnosti psychologickej intervencie u onkologických pacientov
    Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. – dekanka Fakulty psychológie, Paneurópska vysoká škola,
     Bratislava

•  Skúsenosti klinického psychológa v onkologickom centre
    PhDr. Lucia Vasiľková –  Národný onkologický ústav, Bratislava

•  Klinický psychológ v multidisciplinárnej starostlivosti o onkologických pacientov
    PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD. – Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB
    Psychoonkologické centrum NOKTUA

•  Terapia odpustením a jej aplikácia u onkologických pacientov
    Mgr. Veronika Chlebcová – Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

•  Návrat ku zdraviu – informácia o štúdii
    MUDr. Pavel Kotouček, FRCPath – Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum
    SAV, Bratislava
    Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
    Broomfield Hospital, Chelmsford, United Kingdom)

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR