2023 2019 2018 2017

Opať veľké dielničky pre celý prvý ročník na ZŠ Teplická. Tentokrát sme sa zamerali na ľudské telo a skúmali sme ho zo všetkých možných strán a uhlov. Keďže deti bolo veľa presvedčili sme aj zopár nových lektorov a pozrieť sa na nás prišla aj pani prezidentka našj nadácie RNDr. Margita Klobušická, CSc.

Dielničky v detskom tábore

Po úspešnej minuloročnej výprave na Mars sme s Dielničkami opäť zavítali do Detských kamarátskych táborov. Tentokrát sme pre malých i väčších táborníkov pripravili celodennú hru BUNKA. Deti ako nebezpečné vírusy prenikali do buniek, spoznávali jednotlivé organely aj ich funkciu v bunke. Za každú splnenú úlohu získali žetón príslušnej organely a postupne si tak skladali svoju vlastnú bunku. Na záver dekódovali odkaz v DNA v jadre a vyskladali si jeho sladkú kópiu. Po celom dni behania, hľadania a experimentovania im veru prišla vhod.
Za pozvanie aj spoluprácu ďakujeme hlavnej vedúcej tábora Karin Urbanovej a Akademia27. Už sa tešíme na ďalšie prázdniny!

DNA – základný vzor života

V marci 2019 sa na Spojenej škole Novohradská v Bratislave uskutočnili Vedecké dielničky na tému DNA ako základný vzor života. Deti sa naučili všímať si vzory v prírode a pochopiť ich význam pre život. Zistili, čo je to DNA, jej základný vzor si sami vytvorili z gumených cukríkov a naučili sa, ako si s jeho pomocou môžu zakódovať napríklad aj vlastné meno.

Hosťovanie Dielničiek na Konferencii zdravia Juniorov 2019

Pod taktovkou Jarky Maňákovej Kreškóciovej sa v Nových Zámkoch uskutočnila KOnferencia zdravia Juniorov, na ktorú sme boli pozvaní s našimi dielničkami. Aj my sa snažíme

deti aj teenegerov naviesť na zdravý životný štýl a tým podporiť snahy NVR v prevencii onkologických ochorení.

OTVORENIE DETSKÉHO VEDECKÉHO LABORATÓRIA

Dňa 13. 12. 2019 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie detského vedeckého laboratória za prítomnosti žiakov ZŠ Košická. Táto udalosť niesla názov Veda je krásna a zábavná. 

Konečne sa nám to podarilo! Priestory laboratória Nadácie Výskum Rakoviny sme upravili a zariadili tak, aby sme v ňom mohli privítať deti, žiakov zo základných škôl. Pre zábavnú vedu toho netreba veľa, dôležitá je chuť a nadšenie.  A deťúrence nám to vždy mnohonásobne vrátia. Tak to bolo aj v deň nášho otvorenia. Žiaci zo ZŠ Košická nadšene sledovali levitáciu supravodivých materiálov a pri tom sa naučili niečo o elektrónoch, elektrickom prúde či magnetizme. Fyzik Marek im pri tom dokonca dovolil trochu sa zahrať s tekutým dusíkom – ved koho by nebavilo nechať v momente na kosť stuhnúť gumičku do vlasov?  Chemik a vedecký kúzelník Miško, sa zas pohrával s ich zmyslami. Pre deti pripravil sériu pokusov, pri ktorých mizli guľôčky, farby sa menili, miešali, rozkladali a dokonca pretekali v chromatografických dráhach, voda sa sypala a piesok lial. Náš druhý fyzik, Filip, učil deti narábať s vákuom. Skúmali spolu ako sa menia predmety vložené do vákuového zvonu, či budík stíchne a kedy sa uvarí voda. Biologička Gabika rada mikroskopuje, preto so školákmi pripravovala preparáty prieduchov z listov izbových rastlín a buniek bunkálnej sliznice, ktoré si mohli prezerať v našich nových študentských, ale aj v binokulárnych laboratórnych mikroskopoch. Treba vyzdvihnúť zručnosť detí, nad niektorými preparátmi neskrývali nadšenie aj pani učiteľky. S Romanom si deti trochu zapľuli – a to do skúmaviek, pretože potrebovali získať bunky z ústnej dutiny, z nich si totiž každé vyextrahovalo a zviditeľnilo vlastnú DNA. A keď ju už videli, hneď ju chceli aj skúmať, zisťovať či sú zdraví a čo z nich vyrastie. Takto ďaleko ešte v našom laboratóriu nie sme, ale už teraz vieme predpovedať, že aspoň pár z nich sa vydá na cestu vedy a raz možno objaví dokonca aj liek na rakovinu.

Detské vedecké laboratórium je nadstavbou k už prebiehajúcej vedecko-popularizačnej aktivite Nadácie Výskum Rakoviny (NVR) pod názvom Vedecké dielničky. NVR na tento účel poskytla priestory laboratória , inverzný mikroskop, laboratórny mikroskop, študenstký mikroskop, počítač a dataprojektor. Malé laboratórne vybavenie a doplnky sme kolektovali formou darov a vyradeného, ale pre naše potreby postačujúceho, materiálu so spriaznených laboratórií a medicínskych zariadení. A vďaka grantovému programu Nadácie SPP – SPPravme To sa nám podarilo dotvoriť  a zariadiť naše laboratórium pre potreby žiakov základných škôl. Nadácia SPP poskytla prostriedky NVR vo výške 800 EUR.  Z týchto prostriedkov sme zakúpili dva študenské mikroskopy, digitálny ručný mikroskop, laboratórne váhy, set mikropipiet. V zariaďovaní laboratória plánujeme naďalej pokračovať z finančných prostriedkov získaných z grantov a zo zbierok našej nadácie.

Našou snahou v tomto laboratóriu nie je suplovať vyučovanie prírodovedných predmetov, ale ukázať deťom krásu vedy a vedeckej práce a povzbudiť tých, ktorí inklinujú k bádaniu, aby nasledovali svoje sny a túžby. Veríme, že aj našim pričinením pomôžeme slovenskej vede vychovať nových nádejných výskumníkov a inovátorov.

Realizačný tím

Text: Gabriela Pavlíková
Fotografie: Peter Kirschner

Dielničky v Spojenej škole Pohronská Polhora

Na dielničkách v integrovanej triede v Pohronskej Polhore na tému Výprava na Mars sa deti stretli s vedou a spoznávali, ako sa dotýka každodenného života na Zemi ale aj vo vesmíre. Niektoré deti videli prvý krát mikroskop a získali nový zážitok pri používaní laboratórneho vybavenia.

Vedecké experimenty

Na dielničkách na tému Vedecké experimenty sa deti zo ZŠ Košická ponorili do histórie vedy, ktorá porazila mor, objavovali čaro rôzneho skupenstva látok a naučili sa získavať elektrickú energiu z rôznych zdrojov.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR