Posol Nadácie Výskum Rakoviny

Prof. Mgr.art. Božidara Turzonovová, PhD

Keď Nadácia Výskum Rakoviny v roku 1999 založila Kruh priateľov nadácie, hľadala človeka s pochopením pre myšlienku, prácu a potreby nadácie, človeka empatického, schopného pôsobiť na ľudí svojou charizmou, vnútorným vyžarovaním, šarmom, eleganciou, človeka vzácneho, s vrodeným citom pomáhať tomu, kto pomoc potrebuje, ktorý by kráčal s nadáciou a reprezentoval ju ako jej posol a predseda vytvoreného Kruhu priateľov. Voľba padla na pani Božidaru Turzonovovú Dovolili sme si ju osloviť, informovať o práci našej nadácie a na naše milé prekvapenie, súhlasila. A už dlhé roky je pani Božidara Turzonovová poslom, vernou priateľkou, citlivou súputníčkou a propagátorkou ideí našej nadácie. Jej krásny hlas, úsmev a múdre slová ktorými sa prihovára publiku pri rôznych nadačných aktivitách pohládzajú dušu každého človeka.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR