VAŠE 2% Z DANE POMÔŽU!

Podporiť činnosť našej nadácie môžete aj darovaním 2% z dane. Prispieť môže zamestnanec, živnostník, či právnická osoba.

Dôležité termíny:

Fyzické osoby

15.02.2024– posledný termín  na požiadanie zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

30.04.2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušný Daňový úrad.

Právnické osoby

31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (spolu s potvrdením o zaplatení dane)

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Postup pre SZČO a právnické osoby
Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a právnické osoby prosíme vpísať do tlačiva daňového priznania údaje o našej nadácii. V prípade SZČO je to oddiel XII. V prípade právnickej osoby VI. časť.

 

Naše údaje:

  • IČO:  31782582
  • Právna forma: nadácia
  • Obchodné meno (názov): Nadácia Výskum Rakoviny
  • Sídlo – Ulica: Karloveská  
  • Súpisné / orientačné číslo: 6C
  • PSČ: 841 04
  • Obec: Bratislava

Ďakujeme za Vašu podporu.

 

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR