CEKOR

CEKOR – Centrum komplexnej onkologickej rehabilitácie vzišlo z podnetov ľudí žijúcich s rakovinou. CEKOR znamená miesto, kde sa poskytuje terciárna prevencia odliečeným onkologickým pacientom a súčasne je to miesto vzniku nových poznatkov základného a aplikovaného výskumu popredných univerzitných a akademických pracovísk na Slovensku a ich zahraničných partnerov.

 

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR