Národný uzol pre Misiu Rakovina

ECHoS – nové európske konzorcium v Misii rakovina

príležitosť na spoluprácu a dialóg o vytvorení odolnejšieho systému
zdravotnej starostlivosti a výskumu zameraného na ľudí

V dňoch 3. a 4. mája sa v Lisabone uskutočnilo úvodné stretnutie, ktorým sa oficiálne začala medzinárodná spolupráca na projekte ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies). Cieľom projektu je vytvoriť národné uzly pre Misiu rakovina v každej krajine EÚ v rámci nového európskeho konzorcia, ktoré tvorí 54 popredných vládnych, zdravotníckych, akademických a neziskových organizácií z 28 krajín.

Slovensko v projekte zastupuje Národný onkologický inštitút v Národnom onkologickom ústave a Nadácia Výskum Rakoviny. Obe organizácie budú spolupracovať pri založení národného uzla pre Misiu rakovina na Slovensku s hlavným koordinátorom konzorcia, ktorým je Agentúra pre klinický výskum a biomedicínske inovácie, AICIB v Portugalsku.

Tlačová správa

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR