30 rokov Nadácie Výskum Rakoviny

Nadácia Výskum Rakoviny pripravila, pri príležitosti 30. výročia svojej existencie, sériu krátkych dokumentárnych filmov o vede a výskume v onkológii, o súčastnosti i budúcnosti prístupu k nádorovým ochoreniam vo svete aj u nás doma.

V jednotlivých dieloch predstavíme vedcov i lekárov – členov, či priateľov Nadácie Výskum Rakoviny, ktorí zasvätili svoj život boju proti rakovine.

Každý diel navyše obsahuje blok venovaný prevencii a znižovaniu rizika vzniku rakoviny.

V závere každej časti zodpovieme na najčastešie otázky z poradne lekára onkológa.

Cieľom série je predovšetkým poukázať na potrebu úzkeho prepojenia medzi pacietom, lekárom a vedcom a povzbudiť verejnosť i zainteresované strany k aktívnemu multidisplinárnemu prístupu k manažmentu liečby onkologického ochorenia aj starostlivosti o pacienta.

Sledujte nás na TV JOJ24, vždy v sobotu o 9:30 v premiére a v nedeľu o 8:30, aj v stredu o 23:15 v repríze, lebo

NIE JE TO MIMO NÁS!

Staršie diely, ktoré ste zmeškali, alebo si ich chcete pozrieť znova.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR