2024 2022 2022 eng 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008

OZNAM
Neistá epidemiologická situácia v súvislosti so šírením koronavírusu a ochorenia COVID-19 na Slovensku, prinútila Nadáciu Výskum Rakoviny  rozhodnúť o zrušení  Súťaže mladých onkológov v roku 2020.

SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2020

Pri príležitosti 14. Dňa výskumu rakoviny organizuje Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci so žilinským Gymnáziom Hlinská 7. ročník Súťaže mladých onkológov.

Miesto konania – Venue
Gymnázium Hlinská 29, Žilina
49°12’21.0″N 18°44’06.4″E; (mapa)

Ubytovanie – Accommodation
Hotel Galileo, Hlinská 25, Žilina
(270 m apart from Gymnázium)
49°12’28.3″N 18°44’06.9″E; (mapa)

Harmonogram – Time schedule
Registrácia: hodinu pred začiatkom sekcie
Registration: one hour before the section starts

Program – Programme (viac – more) 

Cieľom podujatia je umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia. Nadácia Výskum Rakoviny má snahu motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného pracovníka. Ponúkame im výnimočnú príležitosť spoznať ďalších mladých ľudí s podobnými záujmami a diskutovať o svojej práci so špičkovými výskumníkmi.

Slovenská republika dlhodobo bojuje s nedostatkom mladých vedeckých síl a jednou z ciest, ako obnoviť výskumný potenciál je sprístupniť a zatraktívniť vedeckú prácu mladým ľudom – od žiackych lavíc cez študentské roky až po vedecké pracoviská.  Nadácia Výskum Rakoviny sa podieľa na tomto snažení mnohými aktivitami, napríklad aj snahou podporiť mladých záujemcov o vedeckú činnosť v oblasti onkológie.

V tomto roku NVR usporiada už 7. ročník Súťaže mladých onkológov. Tentokrát sa na organizácii súťaže aj sprievodného programu bude výraznou mierou podieľať Gymnázium Hlinská 29 v Žiline.  V dňoch 9. a 10. marca budú študenti  aj mladí vedci súťažiť celkovo v 4 kategóriách: študent SŠ, študent VŠ, doktorand a mladý vedec s ukončeným PhD. do 35 rokov. Odmenou za ich snaženie budú nielen atraktívne vecné ceny, ale predovšetkým možnosť zažiť atmosféru odborného podujatia, vyskúšať si vlastné prezentačné schopnosti a podeliť sa so slovenskou vedeckou komunitou i svojimi rovesníkmi s výsledkami ich vedeckej práce. Príspevky všetkých súťažiacich budú zaznamenané v zborníku a pre mnohých z nich to bude ich prvá publikačná skúsenosť. Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie prvých troch výhercov v každej kategórii bude súčasťou pútavého kultúrneho programu v priestoroch Domu odborov v Žiline. Vyvrcholením slávnostného večera bude vystúpenie folklórneho súboru Rozsutec.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR