2024 2022 2022 eng 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008

Slávnostné vyhlásenie víťazov Súťaže mladých onkológov sa uskutočnilo počas galakoncertu ku Dňu výskumu rakoviny v stredu 7. marca 2012 v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava pod záštitou Milana Ftáčnika, primátora hlavného mesta Bratislava.
Spevácke sexteto OVSEPIANOVCI (Gurgen Ovsepjan a jeho žiaci Juraj Hollý, Martin Gyimesi, Roman Krško, Igor Strojin, Pavol Oravec) a Aneta Mihályová s orchestrom Sinfonietta Bratislava
Pod taktovkou dirigenta Branka Ladiča predstavili Operné árie a neapolské piesne (W. A. Mozart, G. Verdi, G. Donizetti, Ch. Gounod, G. Puccini, E. de Curits,  R. Leoncavallo a ď.)

Súťaž mladých onkológov 2012 Bratislava

V dňoch 6. – 7. marca 2012 Nadácia Výskum Rakoviny usporiadala v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV medzinárodnú Súťaž mladých onkológov (3. ročník). Súťažilo sa v troch kategóriách: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl (medicína, prírodné vedy, farmácia) a mladí ľudia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do 35 rokov (doktorandi). Do súťaže sa prihlásilo 23 záujemcov z Košíc(8), Martina(7), Bratislavy(7) a Viedne(1) z lekárskych a prírodovedeckých fakúlt, zo SAV a stredných škôl. Súťažné práce hodnotila odborná komisia. Víťazné práce boli odmenené finančne, sponzorským vecným darom a odbornými knižnými publikáciami. Slávnostné vyhlásenie víťazov Súťaže mladých onkológov sa uskutočnilo počas galakoncertu ku Dňu výskumu rakoviny v stredu 7. marca 2012 v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava pod záštitou Milana Ftáčnika, primátora hlavného mesta Bratislava.
Nadácia Výskum Rakoviny vydala zo súťaže Zborník prednášok.

Víťazmi jednotlivých súťažných kategórií sa stali:
Kategória Študent strednej školy
Filip Svoboda, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Kategória Študent vysokej školy
1. Bc. Erika Ďuriníková, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
2. Bc. Jana Vargová, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
3. Bc. Svetlana Školeková, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Kategória Mladý výskumník do 35 rokov
1. Mgr. Katarína Zmajkovičová, Max F Perutz Laboratories, Vienna
2. Mgr. Viera Kajabová, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
3. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírod. fakulta UPJŠ, Košice

Členovia hodnotiacej (odbornej) komisie, dňa 6. marca 2012

Kategória Študent strednej školy a Študent vysokej školy

1. Mgr. Jana Alexyová, predsedníčka Evanjelické lýceum, Bratislava
2. RNDr. Jozef Bizik, DrSc. ÚEO SAV
3. RNDr. Alena Gábelová, CSc. ÚEO SAV
4. RNDr. Ivana Fridrichová, CSc. ÚEO SAV
5. RNDr. Soňa Čierniková, PhD. ÚEO SAV

Členovia hodnotiacej komisie, dňa 7. marca 2012

Kategória Mladý výskumník do 35 rokov

1. RNDr. Soňa Čierniková, PhD., predsedníčka ÚEO SAV, Bratislava
2. doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. Lekárska fakulta UK Bratislava
3. doc. MUDr. Michal Mego, PhD. Národný onkologický ústav, Bratislava
4. Ing. Julius Brtko, DrSc. Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
5. Ing. Katarína Luciaková, DrSc. . ÚEO SAV
6. RNDr. Lucia Kučerová, PhD. ÚEO SAV
7. Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. ÚEO SAV

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR