Beh pre život 2008

2013 2012 2011 2010 2009 2008

V roku 2008 začala NVR spolupracovať so spoločnosťou Tesco Stores SR, a. s. a Pražským medzinárodným maratónom na príprave nového projektu pod názvom Tesco Beh pre život. Podstatou projektu boli dve hlavné myšlienky: podpora zdravého  životného štýlu a finančná podpora výskumu onkologických ochorení. 4 kilometrovú trasu so štartom a cieľom vždy pri Tesco obchode bolo možné absolvovať behom, poklusom alebo chôdzou. Účastníci behu mohli podporiť projekt zaplatením štartovného, prispieť priamym prevodom na špeciálny účet zbierky povolenej MV SR, kúpou darčekových predmetov s logom podujatia, alebo venovaním finančnej čiastky do prenosných pokladničiek. Veľmi účinnou formou zbierky bola možnosť zaslať darcovskú SMS správu s heslom DMS BEZME. NVR pri realizácii tejto služby vyšlo v ústrety Fórum donorov.

V rámci prvého ročníka 2008 sa uskutočnila verejná finančná zbierka na motorizovaný farbiaci automat s príslušenstvom a motorizovaný zmrazovací mikrotom – kryostat. Projekt prebiehal od 6. septembra 2008 do 4. októbra 2008 a zapojili sa do neho mestá Nitra, Bratislava, Prešov, Banská Bystrica a Žilina. Všetky behy sa konali pod patronátom primátorov daných miest. Šek s vyzbieraou sumou odovzdala pani Eva Williams, riaditeľka oddelenia vonkajších a právnych vzťahov spoločnosti Tesco Stores SR a. s. do rúk pani Margity Klobušickej, prezidentky NVR.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR