2013 2012 2011 2010 2009 2008

V roku  2009 pokračovala NVR v spolupráci so spoločnosťou Tesco Stores SR, a.s. formou druhého ročníka projektu Tesco Beh pre život. Projekt Tesco Beh pre život 2009 prebiehal od 6. júna 2009 do 27. júna 2009 a zapojili sa do neho mestá Nitra, Bratislava, Prešov a Žilina.

V rámci tohto ročníka sa uskutočnila verejná finančná zbierka na prístroj Real Time PCR. Účasť verejnosti v jednotlivých mestách podporili aj patróni z radov populárnych slovenských osobností. Patrónom behu pre celé Slovensko bol moderátor spravodajskej relácie TV Markíza Patrik Švajda. Patrónom bratislavského behu sa stal operný spevák Martin Babjak, nitrianskych účastníkov sa rozhodli povzbudiť herci Divadla Andreja Bagara Eva Pavlíková a jeho riaditeľ Ján Greššo. V Žiline bežal známy moderátor Matej ,,Sajfa“ Cifra. Prešovský beh zastrešil aj s rodinou moderátor a herec Michal Hudák. Všetky behy sa konali pod patronátom primátorov daných miest. Vyzbieraná finančná čiastka významne prispela na zakúpenie prístroja Real Time PCR a prístroj mohol byť odovzdaný do užívania Ústavu experimentálnej onkológie SAV už v  decembri 2009.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR