s Petrom Fedoročkom

1. diel 2. diel 3. diel 4. diel 5. diel 6. diel 7. diel 8. diel 9. diel 10. diel

PLV s prof. RNDr. Petrom Fedoročkom, CSc.

Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

V tejto časti vám prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., povie viac o výskume proti nádorových účinkoch svetlo citlivých látok. V časti Prevencia sa dozviete, ako slnečné žiarenie vplýva na ľudský organizmus. MUDr. Pavol Lukačko vám poradí či je rozumné alebo vhodné počas onkologickej liečby dodržiavať nejakú diétu.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR