s Čestmírom Altanerom

1. diel 2. diel 3. diel 4. diel 5. diel 6. diel 7. diel 8. diel 9. diel 10. diel

PLV s doc. Ing. Čestmírom Altanerom, DrSc.,

Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

V tejto časti vám doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., prezradí viac o génovej terapii pomocou kmeňových buniek a taktiež že „veda je remeslo pri ktorom treba vedieť, že malé triky robia veľkú vedu“. MUDr. Pavol Lukačko vám vo svojej poradni povie, aký je rozdiel medzi jednotlivými špecializáciami lekárov v onkológii.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR