Pacient Lekár Vedec

1. diel 2. diel 3. diel 4. diel 5. diel 6. diel 7. diel 8. diel 9. diel 10. diel

Nová TV Relácia

Nadácia Výskum Rakoviny pripravila, pri príležitosti 30. výročia svojej existencie, sériu krátkych dokumentárnych filmov o vede a výskume v onkológii, o súčastnosti i budúcnosti prístupu k nádorovým ochoreniam vo svete aj u nás doma.

V jednotlivých dieloch predstavíme vedcov i lekárov – členov, či priateľov Nadácie Výskum Rakoviny, ktorí zasvätili svoj život boju proti rakovine.

Každý diel navyše obsahuje blok venovaný prevencii a znižovaniu rizika vzniku rakoviny.

V závere každej časti zodpovieme na najčastešie otázky z poradne lekára onkológa.

Cieľom série je predovšetkým poukázať na potrebu úzkeho prepojenia medzi pacietom, lekárom a vedcom a povzbudiť verejnosť i zainteresované strany k aktívnemu multidisplinárnemu prístupu k manažmentu liečby onkologického ochorenia aj starostlivosti o pacienta.

Sledujte nás na TV JOJ24, vždy v sobotu o 9:30 v premiére a v nedeľu o 8:30, aj v stredu o 23:15 v repríze, lebo

NIE JE TO MIMO NÁS!

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR