s Jánom Sedlákom

1. diel 2. diel 3. diel 4. diel 5. diel 6. diel 7. diel 8. diel 9. diel 10. diel

PLV s RNDr. Jánom Sedlákom, DrSc.,

Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i.

V tejto časti vám RNDr. Ján Sedlák, DrSc., porozpráva ako vznikol názov našej relácie. V časti relácie „Prevencia“ sa dozviete viac o rizikových faktoroch onkologických ochorení v rámci oblasti životného štýlu. A MUDr. Pavol Lukačko vám vo svojej poradni ozrejmí „Čo je to staging alebo restaging nádorového ochorenia“.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR