VYÚČTOVANIE VEREJNEJ ZBIERKY ZA ROK 2018

V zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach prikladáme Vyúčtovanie verejnej zbierky Nadácie Výskum Rakoviny, so sídlom Karloveská 6c, 841 04 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2018.

Vyúčtovanie verejnej zbierky
Vyhodnotenie zbierky Ministerstvom vnútra

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR