UDELENIE CENY SAV PREZIDENTKE NVR

Je pre nás veľkou cťou a potešením, že 2. júla 2019 bola prezidentke Nadácie Výskum Rakoviny RNDr. Margite Klobušickej, CSc. v smolenickom Kongresovom centre SAV udelená cena SAV za popularizáciu vedy.
Na fotografiách je pani prezidentka s prof. RNDr. Pavlom Šajgalíkom, DrSc., predsedom SAV (vľavo) a Mgr. Jurajom Marušiakom, PhD., členom Predsedníctva SAV pre 3. oddelenie vied.

Foto: Tomáš Benedikovič

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR