Na vaše otázky odpovedá

MUDr. Pavol Lukačko

onkológ
Poradňavysvetlenie výsledku PET-CT
Ali asked 3 mesiace ago

Dôvod vyšetrenia: invazívny tymom po operácii
Nalez
hlava+krk: fokálne zvýšená kumulácia 18FDG v sliznici nazofaryngu dorzálne (benígneho charakteru) – zápalovej ganézy?) Bilat. pozdĺž cievnych zväzkov LU do veľkosti 7x6mm, bez patologickej kumulácie 18FDG. Prítomné artefakty zo zuboradia
hrudník: Patologický metabolizmus 18FDG t.č. nenachádzame. pľúcny parenchým – ojedinelé mikronoduly veľkosti do 4mm, ventrobazálne vľavo pozápalové zmeny. Paratracheálne, aortopulmonálne, subkarinálne LU veľkosti do 9x8mm, bez patologickej kumuluacie 18FDG. Hílové LU do veľkosti 9x7mm, s mierne zvýšenou kumuláciou 18FDG (SUVmax2,83). Axily bez LAP
Brucho: Patologický metabolizmus 18FDG t.č. nenachádzame. Zvýšené hromadenie 18FDG v preibehu črevných kľučiek (v rámci fyziologickej variability). Pečeň steatotická, bez ložiskových zmien. Žlčník bez CT detekovatelnej litiázy. Cysty obličiek veľkosti do 15mm, dutý systém obličiek bez dilatácie. Pankreas, slezina bez ložiskových zmien. Nadobličky bez expanzie. Retroperitoneum bez LAP. Divertikulóza c.descendens a c.sigmoideum.
Panva: Patologický metabolizmus 18FDG t.č. nenachádzame. Tukovo degenerované LU v inguinách.
Skelet: Patologický metabolizmus 18FDg t.č. nenachádzame. Degeneratívne zmeny 
Záver: T.č. nenachádzame patologické lézie so zvýšeným metabolizmom 18Fdg charakteru dediferencovaného nádorového tkaniva. Výrazná morfologická a takmer kompletná metabolická regresia minule popisovanej hypermetabolickej LAP pri sarkoidóze(stav po kortikoterapii) – t.č. prítomné len nezväčšené krčné a hrudné LU, s mierne zvýšenou kumuláciou 18FDG v pravom pľúcnom híle.
 
Vopred ďakujem za odpoved.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR