Na vaše otázky odpovedá

MUDr. Pavol Lukačko

onkológ
PoradňaVýsledok CT vyšetrenia
Lucia asked 3 roky ago

Dobrý deň p.Dr.,
chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie z CT vyšetrenia brušnej dutiny.
Hepar natívne a postkontrastne primeraných denzít, bez patologických ložiskových zmien, v pravom laloku hemangiom o priemer 10 mm, žlčník bez CT známok kalkulózy, žlčovody nerozšírené. Medzi ľavým lalokom heparu a malou kurvatúrou žalúdku a telom pankreasu nehomogénne sa sýtiace ložisko o priemere 75x 75x 62 mm, tesne nasadajúce na ich steny, výraznejšie splýva so stenou žalúdku, pankreas homogénnej štruktúry bez dilatácie vývodu, nadobličky v norme, v parenchýme sleziny cysta o priemere 10 mm, obličky normálnej veľkosti a štruktúry, bez dilatácie KPS ,vpravo konkrement o priemere 5 mm. Oblasť retroperinotea bez patologic.zväčšených uzlín.
Brušná aorta nerozšírená s homogénnou náplňou, VCI v norme, močový mechúr bez intraluminálnych zmien, malá panva bez patologickej expanzie.
Ďalšie zdravotné komplikácie, napr.strata váhy, nechutenstvo a pod., prítomné nie sú.
Ďakujem za vyjadrenie

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 3 roky ago

Pozdravujem,
škoda, že ste neuviedli záver, tam kolega rádiológ vyjadril podozrenie o čo ide. Já rádiológ nie som…
Na CT sa zobrazuje cca 7cm útvar, ktorý je medzi pečeňou, žalúdkom a pankreason, podľa vyjadrenia v náleze sa vysycuje po ppodaní kontrastnej látky, čo vzbudzuje podozrenie na nejaký nádor. Je možné, že vyrastá zo steny žalúdka. V okolí nie sú zväčšené lymfatické uzliny, pečeň bez metastáz.
Takýto nález je určite treba doriešiť.
Lekár, ktorý Vás na CT vyšetrenie poslal bude pacienta referovať na chirurgiu na odobratie vzorky. Ak by to z nejakého dôvodu nešlo chirurgicky, je možné zvážiť odber vzorky tenkou ihlou pod CT kontrolou, ale to neviem posúdiť, či sa bude dať realizovať vzhľadom na uloženie (bude vedieť posúdiť chirurg a s rádiológom).

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR