Na vaše otázky odpovedá

MUDr. Pavol Lukačko

onkológ
PoradňaPoprosím o vysvetlanie usg prsnikov
Martin asked 5 mesiacov ago

USG prsníkov a axil:
Na rozhraní HQQ pravého prsníka 12h./, cca. 5 cm od mamily je V híbke
cca. 11 mm od povrchu koże priotr
susp. ložisko, nepravidelnej kontúry S dorzálnym tienením Ložisko je elastograficky
prevažne tvrdé /Tsutuba
skőre 4/. Rozmer ložiska je cca- 5,2×4,8×5,8 mm.
Dukty nedilatované. Obojstranne normálny obraz kože, podkožia a mamíl., Obe axily
bez. LAP.
Záver:
Susp. lézia pravého prsníka, BI RADS 4C /syntopia v texte/
Odporúčaná core-cur biopsia ložiska

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 5 mesiacov ago

Pozdravujem,
v pravom prsníku máte podozrivé ložisko, ktoré treba celkom určite overiť histologicky (odobrať z neho vzorku). Nerozmýšľal by som.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR