Domov *Karcinóm prsníka

*Karcinóm prsníka

od Lucia
Poradňa*Karcinóm prsníka
Lucia asked 7 mesiacov ago

Dobrý deň prajem.
Sestre diagnostikovali karcinóm prsníka a nasadili jej hormonálnu liečbu. Najskôr jej stanovili štádium 1 a po MR a CT vyšetrení jej stanovili štádium 4, z čoho sme veľmi znepokojení.
Chcela by som sa spýtať na Váš názor. 
Histologický nález – Odberom výrazne poškodený, miestami až nehodnotiteľný materiál. 2 x valček tkaniva mliečnej žľazy (v oboch valčekoch zachytené štruktúry infiltrating duct carcinoma nos)
Histologický grade 1
Invázia v jednej vzorke do krvných ciev.
ER receptor – 80 %, PR receptor – 20-30 %.
proliferačný index Ki67 je cca 2-3 %
Her2 negat.
CT vyšetrenie: Retroareolárne v ľavej prsnej žľaze patologický sýtiace sa TU ložisko 30×16 mm, dorzálne od neho ďalšie 9 mm, LAP axilárne vľavo 16 mm, subpektorálne vľavo 17 mm – morfol. susp. vzhľadu. V pektorálnom svale vľavo sýtiace sa ložisko 5 mm – MTS nemožno vylúčiť. 
Mediastinum nedevinované, v hornom mediastine retrosterálne Lap 15 mm, pretracheálne 8 mm, v hiloch a v pravej axile bez patologicky zväčšených LU. Pľ. parenchým primerane transparentný, v ľavo v S 8 3 mm nešpecifikovaný nodulus bez susp. lužísk. a infiltrat. zmien. Pleurálne dutiny bez výpotku. Hepar nezväčšený, hladkých kontúr, parenchým difúzne primeranej denzity, bez susp. ložisk. zmien. Cholecysta tenkostenná, bez zn. litiáry, IHŽ a d. choledochus nedilat. Slezina, pankreas a nadoblický – bez evident. patolog. zmien. Obličky v normálnej polohe, veľkosti, bez redukcie parenchýmu, bez známok stázy a litiázy. Retroperitoneálne a mezenteriálne LU nie sú patologicky zvačšené. Uterus nezv., jeho dutina vyplnené hypodenzným obsahom. V oblasti ľavých andex cystická lézia 30 mm – susp. Graafov folikul. Moč. mechúr bez zjavných murálnych lézií. V malej panve malé množstvo voľnej tekutiny. Zobr. skelet – v oblasti sterna hypodenyné ložiská do 15 mm s deštrukciou okolitej kortikalis susp. MTS, odpor. zvážiť gamagrafiu skeletu. Pacientke navrhnutá ovarektómie- pre mts ca prsníka a následné podanie – letrozol, ribociklib. 
MR vyšetrenie: vľavo sa postkontrastne vysycuje laločnatá mierne nehomogénna a včasne sa sýtiaca expanzia na RQQ (IMA 25-42) veľkosti 39x20x25 mm. Z jej ventrálneho okraja sa do retroareolárne oblasti tiahne jemný pruh duktálneho sýtenia. v dĺžke cca 35×5 mm- susp z itradukt. šírenia procesu. Dorzálna kontúra nalieha tesne na fasckiu pektorálneho svalu, tento je v mieste kontaktu mierne presiahnutý, cípovito povytiahnutý a dekonfigurovaný – nemožno vylúčiť incip infiltráciu povrch. štruktúr. V axile sú viacpočetné patol. zväčšené LU 29×16 mm. Vpravo sa nevysycujú žiadne evidentne susp zmeny. len v DLQ a na RLQQ sú drobné lézie do 5-6mm, ktoré imponujú ako možné inmammárne LU. V axile bz LAP. vedľajší nález: V prednom hornom mediastine tesne retrosternálne je laločnatá expanzia 30 mm v CC rozmere (mediastálna LAP?), v manubriu sterna horšie diferencovateľné prstencovito sa sýtiace ložisko – susp z mts skeletu. 
CAE(*) 1,7, CA 15-3 (*) 18,3 HCG menší 0,5, TSH 1,81
Sestra má 32 rokov a 2 malé detičký (3 roky, a 5 mesiacov) a veľmi sa o ňu bojíme. Minulý týždeň bola na gamagrafii,ale zatiaľ čaká na výsledok. Histológia zo zdurenej LU je negatívna. V piatok jej idú vyoperovať vaječníky a nasadí sa hormonálna liečba. Chcela by som sa spýtať, či je možné ten nádor odstrániť len touto hormonálnou liečbou, alebo aké sú postupy? Aké sú prosím Vás prognózy pri tomto type karcinómu prsníka? Aká je šanca recidívy ochorenia v budúcnosti? Má šancu na dlhodobý plnohodnotný život? Ďakujem Veľmi pekne za Vaše vyjadrenie a Váš čas. 
S pozdravom Lucia

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 7 mesiacov ago

Pozdravujem,
celkom určite terba vyčkať na výsledok gama skeletu, či je naozaj postihnutie kostí prítomné.
Podľa CT je každopádne aj postihnutie uzlín v ľavej pazuche, čo vysoko pravdepodobne súvisí s tým ca prsníka, štádium teda bude minimálne 3. Neviem sa vyjadriť k negativite tej biopsie uzliny, lebo ako negatívna sa dá vyhlásiť až po operácii.
Nasadenie samostatnej hormonálnej liečby ako prvej liečby je u pacientok s ca prsníka trendom posledných rokov, tento prístup má menšie nežiadúce účinky ako chemoterapia a chemo sa tým pádom dá ponechať na neskoršie časy, ak hormonálna liečba zlyhá. Samozrejme v kombinácii s odstránením vaječníkov, tak ako to kolegovia navrhli.
Samostatnou hormonálnou liečbou nemožno ten nádor odstrániť, preto sa ako ďalšia možnosť do budúcnosti odkladá chemoterapia.
Sprognózou je to ťažké, je to priveľmi komplikované povedať pacientovi, v ktorej časti populácie bude, každopádne to, že má pozitívne receptory je určite lepšia možnosť.
Predpokladám, že by mala v najbližšej dobe fungovať normálne, ale po odstránení vaječníkov bude mať príznaky menopauzy, plus ešte môže mať nejaké účinky z hormonálnej liečby. Určite je ale táto kombinácia lepšie znášaná ako chemoterapia (týme, ale netvrdím, že je chemo zlá).
Navrhnutý liečebný postup svedčí o veľmi rozunom klinickom onkológovi.