Domov CT pľúc

CT pľúc

od Katarína
PoradňaCT pľúc
Katarína asked 2 roky ago

Dobrý deň,
Prosím o názor. Dcére bol ako vedľajší nález na CT objavený pľúcny nodulus vo vrchnej časti pľúc. Pre opakované infekcie a nález na RTG – „vpravo výrazne vypruhovane parahylozne až k bránici, až splývavého charakteru), inak parechým bez lož zmien, kalcifik. Nevidím, bránice klenuté, uhly voľné, srdce normálneho tvaru“ bola odoslaná na CT pľúc.
Kopírujem nález v oblasti CT hrudníka: Vpravo v S2 dorzálne nešpecifický nodulus priemeru 4 mm. Vľavo v S2 dorzálne nodulus, priemeru 4,5 mm. Viacpočetné drobné nešpecifickén noduly s ľavostrannou prevahou priemeru do 3 mm v S6 dorzálne s pokračovaním kaudálnejšie do S10 dorz. časti, ako aj ventrálne v S4/5, s ich okrajov cípovito jemné vybiehajúce zhrubnutia fibrotických interobulárnych sept, vľavo dorzálne nadbránične skôr jemné pleurálne adhézie. Jemné incipientné fibrotické zmeny v zmysle zhrubnutia interobulárnych sept. siahajúce až na perifériu a k pleure obojstranne sú aj v kraniálnej časti segmentov S6. Pľ. Parechým obojstranne rozvinutý, bez PNO. Trachea s anatomickým vetvením na pravý a ľavý hlavný bronchus, bez ich zúžení, bez patol. obsahu, jednotlivé vetvy bronchov bez rozšírenia v zmysle bronchiektácií, stena nezhrubnutá. Mediastinum v natívnom obraze normálnej šírky, bez expanzného loažiska. Pleurálna dutina bez patologického obsahu. Bilat. Axiálne LU nezväčšené v axiálnej rovine 9×5 mm, natívne denzít 35HU.
Záver: bez čerstvých infiltratívnych zmien pľ. Parechýmu, bez PNO, bez fluidothoraxu. Viacpočetné nešpecifické noduly v popis segmentoch s prevahou vľavo v S6/10 /bližšie viď text/, obojstranne so zhrubnutím jemných interobulárnych periférnych sept. Bilat. Nadbráničných s pleurálnymi adhéziami – pravdepodobne kombinácia pozápalových a incipientných fibrotických zmien.
Dcére bol tiež robený test: FENO, ktorý preukázal možný eozinofilný zápal v dolných dýchacích cestách, ale zároveň kultivácia spúta ukázala stredne masívnu Candidu albicans a alfahemolytické streptokoky. Sprej s obsahom kortikosteroidov preto v liečbe lekárka neodporúča.  Dcéra užívala 2 týždne Biseptol. Teraz užíva len antihistmatika a napriek tomu, že imunologické testy mala v poriadku, imunulogička odporučila Imunor.
Poslali nás domov, máme sa ohlásiť na kontrolu o 3-4 mesiace. CT, ktoré popisujem vyššie absolvovala pred 6,7 týždňami. Lekárka hovorila, že zatiaľ nie je potrebné kontrolné CT, keďže spirometriu mala dcéra v poriadku. Myslíte si, že je takýto postup postačujúci? Pokiaľ bude mať dcéra spirometriu v poriadku, nie je potrebné kontrolné CT?  Je možné, že počet „uzlíkov“ v pľúcach sa bude zväčšovať alebo zhlukovať? Nikto nám nepovedal jasnú príčinu ani prognózu? Čo by ste odporúčali? Nejaké ďalšie vyšetrenia alebo ďalšiu liečbu? Dcéra má len 15 rokov…
Ďakujem za Váš čas.

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 2 roky ago

Pozdravujem,
myslím, že toto nemá s onkológoiu nič spoločné a môžete sa ukľudniť. Na CT sú len nezhubne vyzerajúce uzlíky, ktorý pôvod môže byť rôzny, ale väčšinou NIE v spojitosti s rakovinou.
Dcéra je v starostlivosti imunológa a pľúcneho lekára, títo lekári ju videli a predpokladám, že vedia čo robia. Na kontrolné CT ja z týchto informácií taktiež nevidím dôvod.