KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA PROTI RAKOVINE 2020

4. februára 2020 si už tradične pripomenieme Svetový deň proti rakovine – World Cancer Day.
Pri tejto príležitosti bude Nadácia Výskum Rakoviny organizovať konferenciu

INTEGRATÍVNA ONKOLÓGIA 2

Konferencia sa bude konať 4. 2. 2020 v zasadačke areálu SAV na Patrónke.
Ak sa nemôžete zúčastniť na konferencii, môžete položiť prednášajúcim otázky vopred online, a to od 29. januára prihlásením sa na www.sli.do – vyplňte za znakom # WCD-BA a ste tam. Návod nájdete >>TU<<. Vaša otázka sa môže dostať na popredné miesta v dôležitosti v prípade, ak za ňu zahlasujú ďalší účastníci, ktorí sa zapoja do online slido #WCD-BA.

Registrácia: 9.00 h
Otvorenie konferencie: 10.00 h

Program

10.10 h
doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
Katedra biologických a lekárskych vied, FTVŠ UK Bratislava
Telocvik pre detských onkologických pacientov počas liečby v Národnom ústave detských chorôb
10.35 h
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV
Cvičenie na predpis: úloha pohybovej aktivity v prevencii a liečbe onkologických ochorení.
11.00 h
Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MMSc
Head of the Department of Physical Medicine, Rehabilitation and Occupational Medicine, Medical University of Vienna, Austria
Cancer Rehabilitation
11.40 h
MUDr. Adela Penesová, PhD.
Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV
Význam výživy v prevencii a v liečbe onkologických ochorení
12.05 h
PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB,
Psychoonkologické centrum NOKTUA
Pocit kontroly v živote onkologických pacientov
12.25 h
Kristýna Maulenová, MSC.
Amélia, z.s.
Co potřebují onkologičtí pacienti v České republice?: Poznatky ze dvou navazujících výzkumů
12.50 h
Ing. Michal Gála, PhD.
Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Inteligentné textílie v medicíne: komfortné monitorovanie vitálnych funkcií

Ukončenie konferencie: 13.30 h

Foto: Veronika Zahradníková

Foto: Peter Kirschner

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR