JE TU EURÓPSKY PLÁN NA BOJ PROTI RAKOVINE (EUROPE’S BEATING CANCER PLAN)

V predvečer tohtoročného Svetového dňa proti rakovine, t.j. 3. februára 2021, bolo publikované finálne znenie Európskeho plánu na boj proti rakovine.

V úvode tohto 34-stranového dokumentu sú objasnené príčiny vzniku nového plánu boja proti rakovine, keďže v EÚ je 25% prípadov rakoviny na svete a pritom tvoríme iba 10% svetovej populácie. Počet prípadov každoročne narastá a o 15 rokov sa rakovina stane hlavnou príčinou úmrtí v EÚ. Je preto zrejmé, že Európa naliehavo potrebuje nový záväzok k prevencii, liečbe rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov, ktorý bude akceptovať nastávajúce výzvy a využije svoj potenciál na ich prekonanie využitím vedeckých poznatkov a ich aplikáciou do inovácií v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny, ako aj starostlivosti o kvalitu života onkologických pacientov a odliečených onkologických pacientov (ang. survivors).

Európsky plán na boj proti rakovine je odpoveďou EÚ na potreby čeliť výzvam v najbližšom desaťročí. Odráža politický záväzok, že nenechá bez povšimnutia žiadnu možnosť, ktorá prispeje k zníženiu počtu úmrtí z dôvodu rakoviny. Preto v centre pozornosti Európskeho plánu na boj proti rakovine a na každom jeho kroku je položený záujem o zdravie a dobro pacientov, ich rodín a ľudí okolo nich.

Celé znenie Europe’s Beating Cancer Plan nájdete na stránke Európskej komisie – https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan, v anglickom jazyku a 22 jazykových verziách, vrátane slovenského jazyka (tiež tu)

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR